Тодорка Дамянова: Протестът на миньорите имаше смисъл

DenNews.bg
07.03.2013
размер на текста:

„Имаше смисъл от вчерашния протест на миньорите и енергетиците, тъй като протестиращите се срещнаха с министъра в оставка Делян Добрев и той обеща да не се ограничава обемът на работа на въгледобивните предприятия и централи. Освен това обеща и да се търсят възможности за намаляване на таксата „пренос” за износ на електроенергия до ниво, гарантиращо конкурентоспособност, като по този начин ще се даде възможност на тецовете да изнасят продукцията си на международния пазар”, коментира вчерашния протест лидерът на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова.
Над 1000 миньори и енергетици от мини Бобов дол и ТЕЦ Бобов дол се включиха вчера в митинга в София за запазване на работните места в тези сектори.
На протеста в София излязоха над 3500 миньори, енергетици, железничари и други от цялата страна.
Протестиращите бяха представители на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ (ФНСМ – КНСБ), Националната федерация на енергетиците – КНСБ, Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ, Синдикатът на железничарите в България – КНСБ и Синдикалната миньорска федерация (СМФ) – КТ „Подкрепа”.
Както писахме, те изсипаха въглища пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и ДКЕВР и поставиха черен кръст с надпис „Въгледобив”, символизиращ умиращата индустрия.
„Има решения за евтин ток и работа за всички нас. Има такива решения и този, който не може да ги намери, да си ходи. Хората в България от 23 дни са по улиците. Всички ние, които сме тук днес, участваме в тези протести. Знаем какво искат хората в България – те не вярват на никого от политиците, искат решения за евтин ток и по-високи доходи веднага!”, апелира пред множеството президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Намаляването на цените за крайните потребители няма да е за сметка на промяна в микса, утвърден от ДКЕВР за регулирания пазар. Съгласие за това бе постигнато на протестния митинг. Това означава, че няма да има промяна в работата на въгледобивните предприятия и централи, работещи с български въглища. Председателят на ДКЕВР Юлияна Иванова подписа документ с въпросните решения, по които бе постигнато съгласие в присъствието на Валентин Вълчев и Владимир Топалов – председател на СМФ – КТ „Подкрепа”.
Подкрепа на протестиращите заявиха от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, Националната федерация на труда „Химия и индустрия”, Синдикална федерация „Металици”, Федерации на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и общественото обслужване и други, както и от Общински съвет Бобов дол и Регионалния съвет на КНСБ в Перник.
Заместник-председателят на Националния стачен комитет и председател на синдикалната организация на КНСБ в „Рудник 1” в „Мини Марица Изток” Дамян Косев изложи исканията на протестиращите от двата синдиката:
- Максимална прозрачност и контрол при взимането на решения за цените на електроенергията, както и реално участие на работодателски, синдикални и граждански организации;
- Потребителят на електроенергия да заплаща цената, отразяваща разходите за нейното производство, пренос и разпределение. В максимална степен да се ограничи прякото включване в цената на крайния потребител на добавки за „зелена енергия” и за „кафява енергия” /за стимулиране на когенерацията/, като разликата се компенсира по механизми, определени от държавата. Добавката за невъзстановяеми разходи, породена от дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на високи цени с „Ей и Ес – 3 С Марица Изток 1” и „Контур Глобал Марица Изток 3”, въобще да не фигурира във фактурата на крайния потребител;
- За намаляване на таксата „пренос” за износ на електроенергия от сегашните 17,52 евро на мегаватчас до ниво, гарантиращо конкурентоспособност, като държавата намери механизъм за компенсация на НЕК. За тази цел в размера на таксата поне не трябва да фигурират добавките за „зелена енергия”, „кафява енергия” и „невъзстановяеми разходи”. Намаляването на таксата ще улесни съществено износа на енергията, която не се изкупува задължително от НЕК, ще позволи нормалната дейност на въглищните централи и гарантира изкупуването на въглища от българските мини. Ще се запазят хиляди работни места на миньори, енергетици, както и в ж.п. транспорта, в който 1/3 от товарите са въглища. Намаляването на такса „пренос” ще позволи последващо намаляване на цената чрез изменение на структурата на микса;
- Създаването на държавен национален фонд „Зелена енергия”, чиято основна роля да е намаляване дела на „зелената” добавка в цената за потребителя. Този фонд да изкупува „зелената енергия”, произвеждана в страната. Дейността на фонда да се финансира от приходите от продажбата на квотите въглероден диоксид, а друга част да постъпва от търговията със зелена енергия. С тези приходи фондът ще може да продава зелена енергия на НЕК на намалени цени, което ще допринесе за намаляване на крайната цена на тока;
- Въвеждане на ежегоден регулаторен одит на енергийните дружества от ДКЕВР преди утвърждаване на цените, а също държавата да поеме дълговете по заемите (цесиране на дълга), взети от НЕК ЕАД основно за инвестициите в „АЕЦ Белене” и ВЕЦ „Цанков камък”, ДКЕВР да извършва задължително;
- Представителите на протестиращите миньори настояват членовете на ДКЕВР да се избират от парламента. Те се обявиха за създаване на обществен контролен орган / също избиран от парламента/, който да има право временно да отлага решенията на ДКЕВР в случаи, че има съмнения в обосноваността и целесъобразността на подготвяни от комисията, решения. През отлагателния период да се извършват необходимите анализи и разчети;
- Сред исканията на миньорите е още въвеждането на нови текстове в ЗОП, които да избегнат възможността да се възлагат поръчки без обявяване на тръжни процедури между свързани фирми, както и ДКЕВР да задължи ЕРП да преразгледат и да приведат в съответствие с дадената им лицензия, политиката си по отношение на възлагане на голяма част от дейностите си на външни фирми /т.нар. аутсорсване/.


 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети