Обучават служители от Рила и Кочериново как да действат при сигнали за домашно насилие

dennews.bg
19.03.2013
размер на текста:

От днес стартират обучения срещу домашното насиле за представители на институции и организации от общинrje Рила и Кочериново, които ще продължат 3 дни. Обученията имат за цел тези служители да развият уменията си за  разпознаване на човек в емоционална криза, вследствие на преживяна травма от насилие; адекватни начин да се помогне в случай на претърпяно насилие или съмнение за такова; разпознаване на домашното насилие, симптоми и преживявания. По време на обученията служителите ще научат как да бъдат и подкрепящи, какви са правомощията на институциите, как да разговарят с родителите, приемане на сигнал от дете, майка; оценка на проблемите и нуждите; кога е необходима медицинска намеса; сезиране на кризисен център за настаняване; разкриване и използване на потенциала на клиента; прекъсване на порочния кръг и зависимото поведение; конфронтиране със страховете и емоционалната болка, работа по конкретни казуси. Чрез провеждане на обученията се цели всички заинтересовани институции и организации да започнат да говорят на „един език“ за проблема домашно насилие с цел подобряване подкрепата на лицата пострадали от домашно насилие.
Обучението се извършва от екипа на сдружение ”Знание, успех, промяна” – град Дупница, което работи по проект „Координиран отговор на институциите и общността за защита от домашно насилие и ефективно изпълнение на Закона за защита от домашно насилие ”, и е финансиран от Министерство на правосъдието на Република България. Проектът е в отговор на нуждата за мобилизиране и развитие на наличните ресурси в общините Дупница, Рила и Кочериново в борбата срещу домашното насилие. Той е част от цялостната работа на нашата организация в тази борба.
Целите на проекта са: продължаване работата на Консултативния Център в Дупница за предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и на извършители на домашно насилие; - удовлетворяване на потребността от защитена среда /физическа и социална/, която да предоставя на пострадалите възможността да почувстват сигурност и да реорганизират провалените си механизми за справяне с травмата; - улесняване на ефективно приложение на Закона за закрила на детето, ЗЗДН и Закон за трафика на хора, обединявайки усилията на професионалисти от социалната сфера, полицията, прокуратурата, съда и НПО-сектора в община Дупница и региона и изградeни отношения на ефективно сътрудничество; - повишаване на доверието в полиция, съд, прокуратура, отделите за социално подпомагане, НПО, местната власт; - създаване на ефективни междуинституционални екипи за работа между всички институции и организации имащи отношение по проблема домашно насилие; - създаване на парньорски екип от Сдружение „Заедно за успех” – община Кочериново за бъдеща работа с лица пострадали от домашно насилие в община Кочериново и община Рила.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети