КНСБ дава стипендии на деца на загинали при трудови злополуки

DenNews.bg
07.02.2013
размер на текста:

И тази година КНСБ ще осигури стипендии на деца на загинали при трудови злополуки работници и служители, членове на синдиката, чрез „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м”.
От регионалната структура на КНСБ в Дупница припомнят критериите, на които трябва да отговарят децата, а именно единият от родителите да е загинал при трудова злополука, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 350 лв. Детето тярбва редовно да посещава учебно заведение, освен ако здравословното му състояние не го позволява. Месечните стипендии се изплащат до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;
Необходимите документи са: заявление от родител/настойник; акт за раждане на детето; служебна бележка от учебното заведение, в което детето се обучава; молба - декларация, удостоверяваща доходите на член от семейството, с прилежащи служебни бележки за доходите от работодател/възложител; смъртен акт на починалия родител; ксерокопие на лична карта на родител/настойник; настоящ адрес и телефон за връзка.
В настоящата кампания ще бъдат избрани десет деца, като необходимите документи трябва да се представят в РС на КНСБ до края на тази седмица (08.02.2013 г.)
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани на заседание на комисията на СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м”.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети