Фирма осъди община Дупница за забавено плащане за извършен ремонт на селско училище

DenNews.bg
16.12.2013
размер на текста:

Фирма ЕТ „Анка Анина-Риластрой” осъди община Дупница за забавени плащания за извършен ремонт на училището в село Яхиново.
В иска на Анина, майка на общинския съветник и шеф на Напоителни системи в Дупница Александър Анин, сочи че общината дължи на фирмата й 18 054.71 лв. – главница по фактура по договор от 12 август 2011 г., ведно със законна лихва върху главницата от 26 февруари 2013г. до окончателно изплащане на вземането.
На 29 септември 2011 г. с подписан от двете страни акт е констатирано, че договорените строително-монтажни работи са изпълнени качествено и в срок, като страните са се споразумели, че договорната сума в размер на 28 624.44 лева следва да бъде намалена на сума в размер на 26 642.04 лева, тъй като доставката и монтажа на 140 л.м. водосточни тръби, включени в първоначалната договореност, ще бъде извършена от друг изпълнител. Въз основа на постигнатите договорености община Дупница е извършила авансово плащате в размер на 8 578.33 лева с включено ДДС, а окончателното плащане следвало да бъде направено от възложителя след надлежно подписан протокол за действително изпълнените ремонтни работи.
На 29.09.2011г. такъв протокол е бил подписан, а фирмата е фактурирал на община Дупница остатъка от дължимото възнаграждение за 18 054.71 лева с включено ДДС. Фактура за това плащене е получена от общината на 26.02.2013 г. Въпросното задължение обаче не е било изплатено към 13.05.2013 г., а община Дупница оспорва предявения иск, тъй като приложеният по делото акт 19 не представлява приемо-предавателен протокол по смисъла на изложеното в договора. Самият акт пък не бил подписан от кмета, в качеството му на възложител, а от служител без представителна власт.
С нотариална покана от 15.04.2013 г. общината е поканена в пет дневен срок, считано от момента на получаването й да изплати на ищеца по банков път дължимата сума, което не е направено.
С решението на Районен съд-Дупница общината е осъдена да заплати на „Анка Анина-Риластрой” 18 054.71 лв. – главница ведно със законна лихва от 26.02.2013 г. до окончателно изплащане на вземането. Освен това общината трябва да заплати на фирмата разноски по делото в общ размер на 2475.52 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети