В Бобов дол прикоткват дарители с нова наредба

DenNews.bg
04.11.2013
размер на текста:

Нова наредба за приемането, отчета и контрола на даренията за общината и гражданите на Бобов дол ще примамва повече физически и юридически лица да дават безвъзмездно труд, средства или имоти под формата на дарения.
Наредбата предстои да бъде гласувана от Общински съвет, а идеята е да се гарантира прозрачност на процеса по дарителство, което според местната власт ще увеличи както броя на спомосъществувателите, така и на доверието им.
Текстът предвижда, че дарители не могат да бъдат осъдени или следствени лица, както и фирми, в чието управително тяло има такива хора. Дарението не може да се използва и като търговска реклама от страна на дарителя, нито да се използва като избягване на таксите и задълженията по Закона за обществените поръчки. Дарители на могат да бъдат анонимни лица. Даренията не трябва да нарушават морала, нито да накърняват политиката на община Бобов дол, нито да водят по облагодетелстване на дарителя на по-късен етап.
Дарения ме могат да се правят за Общински съвет и търговските дружества с общинско участие.
Според проектонаредбата дарителите могат да помагат с безплатен труд, средства, имоти и съоръжения, като последните две моментално ще стават общинска публична собственост, но дарителят може да продължи да полага грижи за тях, ако има желание за това.
Вече дарените съоръжения ще имат лого на дарителя, дискретно поставено, а Общински съвет и кметския екип може да предприемат по свое усмотрение и от своя страна кампания за популяризиране на дейността на дарителя и направеното дарение.
Даренията може да се правят, както на общината, в лицето на кмета, така и на кметствата, в лицето на кметските наместници и кметовете по села, на училища и детски градини, на общински предприятия без търговска дейност.
Когато се касае за недвижими имоти дарението ще бъде приемано от Общински съвет; дарения на пари, вещи и труд/услуги до 5 000/пет хиляди/ лева може да се приемат от кметовете на кметства; директорите на образователни, културни и социални учреждения; от кмета на община Бобов дол.
Когато стойността е от 5 000 лева до 50 000 лева се приема от кмета на общината, а над 50 000 лева – от Общински съвет.
Според текста на новата наредба даренията се ползват и управляват точно съгласно волята на дарителя, като отговорността за това се носи от длъжностното лице, приело дарението, а за даренията, приети от Общински съвет Бобов дол – от кмета на Бобов дол.
Разходването на дарени парични средства също става от длъжностното лице, приело дарението.
Управлението и стопанисването на дарени недвижими имоти се осъществява от изрично посочена от кмета структура на общинската администрация под надзора на ОбС.
Наредбата предвижда и създаването на регистър на даренията и дарителите, като получилите ги имат три дни, в които да обявят информацията. Необявяването на дарение дава основание на Общински съвет да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението.
 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети