Съдът отхвърли мераците на община Дупница за дело срещу екскмета Янев

DenNews.bg
15.10.2013
размер на текста:

Окръжен съд-Кюстендил отхвърли жалбата на община Дупница срещу постановление на Окръжна прокуратура от 22 юли, с което е прекратено наказателното производство, водено срещу бившия кмет Атанас Янев.
В жалбата на общината, представлявана от зам.-кмета Олга Китанова, се иска отмяна на прокурорското постановление, поради неговата неправилност.
Както сме писали, досъдебното производство бе образувано срещу Янев, за това, че като длъжностно лице- кмет на Община Дупница и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в нарушение на закона се е разпоредил с бюджетни средства, получени от държавния бюджет с целево предназначение- финансиране на училищата на територията на община Дупница, вследствие на което към месец декември 2012 г. е забавено изплащането на дължимите към училищата средства в размер на 93 444 лв., престъпление по чл.354а,ал.1 НК.
В хода на досъдебното производство не е привличано лице като обвиняем.
От събраните в хода на досъдебното производство доказателства се установява, че на община Дупница е била определена бюджетна субсидия за 2011г., касаеща всяко детско учебно заведение на територията на общината. Дължимите от държавния бюджет суми във връзка с делегираните бюджети на тези заведения са постъпвали своевременно в една и съща сметка на община Дупница. За 2011г., съгласно утвърдените формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, са преведени, но на учебните заведения са преведени по- малко средства. Установено е, че общината е превеждала суми или в непълен размер на различните учебни заведения, или изобщо не е превеждала за определени месеци, или преводите са извършени в нарушение на 7- дневния срок. Получените субсидии са използувани за местни дейности. Сумите, превеждани за делегирани дейности от републиканския бюджет за фонд „Образование” и приходите от местни дейности на общината постъпвали в една и съща сметка, поради което не може да се установи от сумите от целевата държавна субсидия, задържани от функция „образование”, конкретно какви местни дейности са финансирани.
Доколкото не може да се установи кое разпореждане на кмета на община Дупница осъществява изпълнителното деяние и накърнява бюджетните (целевите) средства, с атакуваното постановление Окръжна прокуратура прекратила наказателното производство.
Окръжен съд-Кюстендил е счел жалбата на община Дупница против постановление на прокуратурата за недопустима.
В случая пострадал от престъплението по чл.254а,ал.1 НК /ако изобщо има такъв, доколкото престъплението не е резултатно, а на просто извършване/ е държавата, представлявана от Министерство на финансите, но не и община Дупница.
Освен това, постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство може да се обжалва от обвиняемия, от неговия защитник, от пострадалия или от неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на препис от него. В конкретния случай община-Дупница не притежава качеството на „пострадал” и по- точно- на „ощетено юридическо лице”.
Решението на Окръжен съд, с което жалбата на общината се оставя без разглеждане може да се обжалва или протестира пред Софийския апелативен съд.
Припомняме, че в началото на тази година Окръжен съд отмени постановлението на Окръжна прокуратура, с което бе прекратено наказателното производство срещу Янев и върна преписката на държавното обвинение.
Производството бе образувано по жалба на кмета на Дупница Методи Чимев.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети