ПП „Рилски манастир” опазва животни и растения с проект

Десислава Панайотова-Янкова
25.09.2012
размер на текста:

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите започва изпълнението на дейности, включени в Плана за управление. Това ще се осъществява по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Заложени са дейности за опазване и поддържане популациите на консервационно значими растителни видове за региона, като пролетно котенце, жълта и петниста тинтява и златовръх. Също така е предвидено проучване на местообитанията на алпийския тритон и неговата численост. Ще бъдат въведени екземпляри в проучени райони от България. Планирано е поставянето на нашийници на дивата коза с цел проследяване и проучване на миграцията на този животински вид. Експертите от парк Рилски манастир ще работят за възстановяването и опазването на видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие и включени в Червения списък на висшите растения в България. Ще бъде изграден посетителски - информационен пункт в местността Кирилова поляна, както и екопътека за хора с трайни увреждания. Предвиден е и ремонт на седем туристически маршрута.
Финансирането на проекта е на стойност 978 014 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, като 15% от сумата е от държавния бюджет.

 

Най-четено

Темите от "Рила"

Етикети