ВМРО сезира главния прокурор за събирачите на задължения

DenNews.bg
08.08.2012
размер на текста:

ВМРО сезира главния прокурор за „събирачи на задължения”, известни като „колектори”. Поводът за намесата на ВМРО са конкретни сигнали от граждани по отношение на дейността на дружествата за комунални услуги. Войводите ще искат среща с главния прокурор през идната седмица.
Събирачите на задължения получават от водните монополисти или от мобилните оператори дейността по изискване на задължения от клиентите.
От ВМРО смятат, че границата между изнудването и „посредничеството” при събирането на вземания в сегашната ситуация е твърде невидима и заслужава вниманието на прокуратурата.
ВМРО сезира и Комисията за защита на личните данни, за да се провери имат ли въпросните събирачи законното право и съответните разрешения за работа с лични данни. Към този момент няма потребител, който се е съгласил данните му да бъдат предоставяни от едно дружество на друг.
Събирачите на задължения действат без ясна правна регламентация, на границата на законността или извън нея. Не е ясно с чие разрешение въпросните дружества и техните служители се намесват като трета страна в отношенията с потребителите. Според правния мир, те нито са изкупили задължението, нито са встъпили в отношенията като трета страна.
Над 2/3 от въпросните задължения не са доказани в съда. За голяма част от тях потребителите са подали жалби пред съответния доставчик и очакват произнасяне или съдебен спор.
Прокурорската проверка поискана от ВМРО трябва да се съсредоточи върху законосъобразността на договорите. Задължително е да се провери доколкото те съществуват, какви договори са оформени между фирмите и събирачите на дългове, налице ли са договори за т.нар. цесия или факторинг и уведомени ли са длъжниците за тях.
Друга посока на проверката следва да бъде самата дейност по „събирането” на задълженията от страна на фирмите и да се установи дали се оказва психически или физически тормоз върху потребителите.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети