Днес отварят ценовите оферти за охраната на общинските обекти в Дупница

dennews.bg
06.08.2012
размер на текста:

Днес ще бъдат отворени ценовите оферти на фирмите, които се конкурират за поръчка на стойност 280 000 лева в конкурса за възлагане на физическата охрана на общинските обекти в Дупница. В 11 ч. Представителите на фирмите ще представят в Кръглата зала на общината своите предложения пред комисията, чийто председател е заместник-кметът по социалните дейности Крум Милев.
Изискванитяа към участниците са да имат положителен икономически баланс, да представят договори от последните 3 години за обекти, които са охранявали, както и тяхната стойност. Също така те трябва да представят и препоръки от фирми и организации, които са охранявали. Днес ще бъдат представени и справките за техниката, с която разполагат охравнителните фирми, като автомобилен парк, палки и белезници, както и справка за персонала, който е нает на работа.
Три са обособените позиции, по които канидатстват участниците за възлагане на обществената поръчка за охрана на общинските обекти в Дупница, те са следните:
За позиция № 1:
Джамия и Околийска къща – гр. Дупница – охраната ще се осъществява само през нощта; 2. Спортна зала – гр. Дупница - охраната ще се осъществява само през нощта; 3. Младежки дом (Обреден дом и Музей) - гр. Дупница - охраната ще се осъществява само през нощта; 4. Общежитие на Учителски институт - гр. Дупница, ул. “Шипка” охраната ще се осъществява само през нощта; 5. Парк “Рила” гр. Дупница - охраната ще се осъществява целогодишно и денонощно.
За позиция № 2, са посочени следните общински обекти:
Автогара (Чакалня) – гр. Дупница – охраната ще се осъществява само през деня; Гробищен парк – гр. Дупница – охраната ще се осъществява денонощно; 3. Стадион “Бончук” (Административна сграда и Спортен терен) – охраната ще се осъществява денонощно с физическа; 4. Казрмен район “Бунищерица” и ГСМ “Злево” - охраната ще се осъществява денонощно с физическа; 5. Комплекс сгради в м. “Таушаница” (дом за стари хора) охраната ще се осъществява денонощно; 6. Детски лагер в м. “Марков камък” – охраната ще се осъществява денонощно с физическа и охрана; 7. Градска градина-охраната ще се осъществява сезонно и денонощно.
За позиция № 3 са включени следните обекти:
Къща-музей “Станке Димитров”; 2.Къща-музей “Желъова къща”; 3.Общинска администрация Дупница (паник бутон-каси ет.1 и ет.3, Кръгла зала, Панорамна зала); 4.Кметства: с.Баланово,с.Бистрица,с.Блатино,с.Грамаде,с.Делян,с.Джерман,с.Дяково,с.Крайни дол,с.Крайници,с.Кременик,с.Палатово,с.Пиперево,с.Самораново,с.Тополница,с.Червен брег,с.Яхиново;
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети