Дупнишкият съд отмени наказателно постановление на председателя на ДАНС

dennews.bg
26.07.2012
размер на текста:

Дупнишкият районен съд отмени като незоконосъобразно наказателно постановление на председателя на ДАНС Константин Казаков, с което е наложена глоба от 1 000 лв. на изпълнителния директор на „Енергоремонт Бобов дол” ЕАД Кирил Зарев за неправилно съхранение на документи с класифицирана информация-
До налагането на глобата, а след това и до обжалването пред съда и отпадането й се стигна, след като със заповед № З-281/11.02.2011г. на директора на Специализирана дирекция”Класифицирана информация” при ДАНС е разпоредено извършване на обща инцидентна проверка на „Енергоремонт-Бобов дол”АД, като организационна единица по смисъла на Закона за класифицираната информация, за което е назначена съответна комисия. Последната извършила проверка в дружеството, при която било установено,че Кирил Зареве допуснал ”Енергоремонт-Бобов дол”АД, да наруши чл.17 т.1 във вр. с т.3 от Закона за защита на класифицираната информация, като не е прилагал изискванията за защита на класифираната информация, не е контролирал тяхното спазване и не е уведомил незабавно Държавната комисия за сигурността на информацията за случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация. За установеното от комисията е съставен констативен протокол от 21.04.2011г., а на Кирир Зарев за административно нарушение за това,че към 25.05.2011г. в качеството си на ръководител на ”Енергоремонт-Бобов дол”АД, е нарушил Закона за класифицираната информация, като е допуснал до нея на 31.01.2011г. лица ,които нямат разрешение за достъп до класифицирана информация.
По време на събиране на доказателства по делото обаче е установено, че че в процедурата по установяване на административното нарушение и съответно налагане на наказанието са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Издаденият акт за административно нарушение не отговаря на изискванията на чл.42,т.4 и т.5 Закона за административните нарушения и наказания, като в направеното многословно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, се съдържат множество неясноти и противоречия. Според съда те водят до невъзможност за преценка с какви действия или бездействия и кога е извършено нарушението-обстоятелства, които лишават нарушителя от възможност за защита В акта се сочи,че е осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация от лица, които не притежават съответното разрешение, като този достъп е получен на 31.01.2011г. В резултат на този достъп, дружеството, като организационна единица, не е приложило изискванията за защита на класифицираната информация, не е контролирала тяхното спазване и не е уведомила незабавно ДКСИ за случай на нерегламентиран достъп.Проверката, която установява това обстоятелство е извършена в периода 19-21.04.2011г., а в акта се сочи,че нарушението е извършено към 25.05.2011г.т.е. липсва възможност за нарушителя да разбере кога и какво нарушение е извършил. А посочените разминавания дори са възпроизведени изцяло и в наказателното постановление и със същото е наложено административно наказание по чл.117, ал.2 ЗЗКИ, става ясно по време на събиране на доказателства по делото.
Визираните нарушения са съществени, водят до невъзможност за организиране на защитата и налагат отмяната на наказателното постановление, става ясно от решението на съда.
„В случая обаче, съдът прецени, че следва да добави,че наказателното постановление е и необосновано, тъй като нарушенията не са доказани. На първо място, касае се за документ, който не съдържа необходимите реквизита за гриф за сигурност по чл.30, ал.2 от Закона за защита на класифицираната информация. На същия е отбелязано единствено нивото на сигурност”Поверително”, без обаче да съдържа останалите реквизити, които са задължителни.Липсва дата на класифициране и основанието за това, още повече,че в нарушение на чл.30,ал.2 ЗЗКИ е посочено,че документа е поверителен след попълване.Това обстоятелства създава основателно съмнение,че лицата, които нямат разрешение за достъп до класифицирана информация, са подписали съответната ведомост преди попълването и. С оглед изложеното, съдът отмени наказателното постановление като незаконосъобразно”, е заключението на съда.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети