„Супер Паничище" тихомълком си проправя път в НП "Рила"

DenNews.bg
16.07.2012
размер на текста:

Неправителствени организации и граждански групи от коалицията "За да остане природа в България" предупреждават, че се подготвя застрояване "на парче" на Национален парк „Рила” и буферната зона. Те вече изпратиха своите отрицателни становища по изключително непрофесионално подготвения доклад за оценка на съвместимостта с европейската екологична мрежа Натура 2000 на подробния устройствен план на село Паничище в Рила планина.
През 2005-2006 г. Министерството на околната среда и водите върна за преразглеждане проекта за общ устройствен план на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул" с възложител община Сапарева баня, тъй като той навлиза сериозно в Национален парк Рила. Скандалното е, че сегашният подробен устройствен план на село Паничище, който се процедира, е всъщност част от върнатия общ устройствен план на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул". Така в момента ски проектът се прокарва "на парче". Кметът на Сапарева баня и фирмата "Рила спорт" са сред яростните привърженици на т.нар. поправка "Витоша ски" в Закона за горите, която дава държавни гори за застрояване със ски и всякакви други съоръжения. Управляващите вече заявиха, че няма да включат поправката в новите промени на Закона за горите.
Планира се изграждането на 5000 легла в село Паничище в добавка към съществуващите 1500 и новосъздадените 200-400 легла през последните години. Тези легла обаче ще могат да се продават само ако в района на Седемте рилски езера се построи новия ски курорт. Така, ако подробният устройствен план на село Паничище бъде одобрен, община Сапарева баня ще започне да настоява - по вече известния пример на община Разлог в Пирин - да се допусне строителството на ски зоната "Паничище-Езерата-връх Кабул".
Освен това се прави подробен устройствен план, преди да има одобрен общ устройствен план. Той попада в орнитологично важното място "Рила", предложено по законовия ред с пълна документация за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000 още на 21 юли 2006 г. Според Европейската комисия орнитологично важните места са научната референция за включване в мрежата от Специално защитени зони с природозащитни мерки. Според доклади на дирекцията на Национален парк „Рила” и проучвания на зоолози от БАН във вековните гори от смърч и бял бор около Паничище се срещат например глухар, лещарка, врабчова кукумявка, а също мечка и дива коза.
Също така в доклада за оценка за съвместимост с Натура 2000 на подробния устройствен план на село Паничище липсва оценка за кумулативното въздействие с други проекти в Рила, включително общия устройствен план на ски центъра "Паничище-Езерата-Кабул", липсва коректна информация за разпространението на целеви видове птици и бозайници, не е оценен косвения ефект за много от целевите видове птици и бозайници в резултат от пребиваване на големи групи хора през размножителния период, строителство, шумово замърсяване, навлизане на инвазивни видове и конкуренти, опасност от пожари; не са разглеждани алтернативи.
Кои са хората, които стоят зад проекта на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул"-това са хората, които построиха лифт от хижа "Пионерска" до хижа "Рилски езера" без оценка за въздействие върху околната среда, без оценка за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000 и без концесия в изключителна държавна собственост (една трета от лифта попада в Национален парк „Рила”). Те разшириха и асфалтираха горски път, без да направят оценка за въздействие върху околната среда. Докато строиха пътя, отнеха над 1 декар от площта на Национален парк „Рила” (по оценка на бившия екоминистър Джевдет Чакъров, дадена в предишния парламент). Докато строиха пътя и долна станция на лифта, причиниха свлачище през 2010 г. С тези си действия тези хора станаха повод за наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на екологичното законодателство на Европейския съюз. Същите хора допуснаха "неизвестен извършител" да изсече просеки за ски писти в общински имоти с вековни гори над х. „Пионерска” до х. „Рилски езера” без нито едно разрешително под прикритието, че това са "противопожарни просеки", се казва в становището на коалицията „За да остане природата в България”.
 

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети