Зам.-министър представя на площада в Дупница проект за саниране на блокове

dennews.bg
08.05.2012
размер на текста:

Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков ще представи днес в Дупница проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, информират от Пресцентъра на общината.
Презентацията ще се състои в 16:00 ч. пред сградата на община Дупница на площад „Свобода”, а в нея участие ще вземе и директорът на дирекция Жлищна политика към МРРБ Десислава Йорданова.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза
на 50 млн. лв.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната
собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на
техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

При посещението си в Дупница зам.-министър Нанков и членовете на екипа му са готови да отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си дупничани.

 

 

 

 

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети