Днес е публичното обсъждане на бюджета на община Дупница

dennews.bg
03.02.2012
размер на текста:

Днес ще се проведе публичното обсъждане на бюджета на община Дупница. То започва в 17 ч. и ще се състои в Заседателната зала на местния парламент. Новият кметски екип и специалистите по бюджет и финанси ще изслушат и обсъдят постъпилите предложения от граждани във връзка с представения проект за бюджет за тази година.
Общата финансова рамка за очакваните приходи на Община Дупница е в размер на 19 391 393 хил.лв.
От тях 9 930 294 хил.лв. е общата субсидия за делегирани от държавата дейности ( заплати и издръжка на държавните дейности).
Средствата се разпределят, както следва:
-Заплати за общинска администрация – 1 102 300 хил.лв.
- Отбрана и сигурност – 85 609 хил.лв.
- Образование- 7 149 085 хил.лв. (заплати и издръжка на училища и заплати на детските градини).
- Здравеопазване- 759 226 хил.лв. (заплати за детски ясли, здравни кабинети в училищата, детска кухня и медиатори).
- Социално осигуряване и подпомагане – 617 474 хил.лв. (Дом за деца лишени от родителска грижа „ Олга Стоянова” , Дневен център за деца с увреждания, Център за социална рехабилитация, Център за обществена подкрепа).
- Почивно дело и култура – 216 600 хил.лв. ( читалищна дейност).
Очакваните местни приходи са в размер на – 9 461 645 хил.лв.
- Приходи от местни данъци и такси- 9 383 260 хил.лв.
- Трансфери- 2 151 000 хил.лв. (Субсидии и вноски от Републикански бюджет, вкл. Обща изравнителна субсидия, зимно поддържане и целеви трансфер за капиталови разходи).
В приходната част на бюджета са заложени и сумите за връщане на временни заеми на Община Дупница в размер на 500 хил. лв. и заеми към банки, лизинг и Облигационен заем в размер на -1 572 615 хил. лв.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети