„Рила Газ”: Компанията не е нанесла щети на брега на река Джерман

DenNews.bg
17.02.2012
размер на текста:

„Рила Газ” не е нанесла щети по брега на река Джерман в Дупница при изграждането на газовата станция на улица „Хемус”. Това успокояват от компанията в официално становище до dennews.bg във връзка с подписката на жители на квартала около улица „Хемус” и страха на хората от наводнение, за което писахме.
‘”При строежа на газорегулаторния пункт на улица „Хемус” са извършени допълнителни действия за укрепване на брега на р. Джерман и почистване на речното корито. Компания „Рила Газ” изразява разбиране към страховете и опасенията на жителите на Дупница, свързани с предстоящото снеготопене и евентуалното покачване на нивото на р. Джерман в района на газорегулаторния пункт. Компанията иска да успокои гражданите на Дупница, като ги увери, че при строителството на съоръжението не само не са нанесени щети на речния бряг, но и са положени допълнителни усилия за неговото укрепване и почистването на речното корито”, се казва в становището на компанията.
От там уверяват още, че при изграждането на газорегулаторния пункт в Дупница са използвани висококачествени материали от последно поколение, осъществяван е постоянен контрол върху строителния процес и са извършени десетки тестове, за да се гарантира сигурността на съоръжението. Строителните дейности са съгласувани с всички държавни и общински институции и са извършвани след издаването на необходимите разрешителни и съгласно изискванията за безопасност на населението.
„Изграждането на газорегулаторния пункт ГРП – 1Г е извършено на база двустранен протокол, с който община Дупница определя мястото за строеж на същия. Протоколът е подписан от 5-членна комисия от община Дупница, след което е изработен Подробен устройствен план (ПУП) и План за улична регулация, който е съгласуван и от Районна здравна инспекция – гр. Кюстендил. Изготвените проекти за стоеж на газорегулаторния пункт са съгласувани от упоменатите в закона страни, чак след което е издадено разрешение за строежа му.
Преминаването на реките е осъществено на база разрешително за ползване на воден обект, издадено от Министерство на околната среда и водите чрез Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и на база одобрени проекти. След преминаването на реките е извършено възстановяване на целостта и нивото на бреговете. Осъществени са и допълнителни укрепителни действия чрез поставяне на стоманобетонови елементи, за да се избегне свличане или отмиване на насипите в случай на пълноводие. Пространството между двете реки е почистено, като са премахнати всички храсти и коренища, които биха могли да възпрепятстват нормалното течение на водата. Нивото на терена, намиращ се между газорегулаторния пункт ГРП-1Г и реката, не е понижавано”, казват още специалистите от „Рила Газ”.
Компанията уверява гражданите на Дупница, че нямат основания за тревога в случай, че станцията бъде залята от придошли високи води, вследствие от снеготопенето. Подобна ситуация не би попречила на работата й и не би създала опасност за сигурността на населението, тъй като не е възможно водата да влезе в контакт с природния газ.
„Призоваваме гражданите към спокойствие. Взети са всички необходими мерки за сигурност и би съдействала по всякакъв начин на община Дупница при опасност от покачване на водите при снеготопене”, завършва становището на компанията.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети