Започна приемът на документи по проект „Аз мога повече”

dennews.bg
15.10.2012
размер на текста:

От днес в Брото по труда в Дупница, както и в останалите в цялата страна стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”. Документи ще се приемат до 2 ноември 2012 г. включително. Предвид големият интерес към схемата е необходимо желаещите предварително да изтеглят и попълнят документите за кандидатстване.
Благодарение на увеличението на бюджета с 50 млн. лв. ще могат още 50-60 хиляди души да се включат в обучение по професионална квалификация, дигитални компетентности и обучения по чужд език. За първите осем месеца от реализацията на проекта, близо 48 хиляди лица бяха включени в обучение, от които успешно вече са завършили повече от 30 хиляди души.

Документите за участие по програмата са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта

Всяко лице, което работи на трудов договор или е самонаето лице, има право да подаде заявление в бюрото по труда по местоживеене или по месторабота за една от двете ключови компетентности: да получи ваучер за дигитална компетентност или да кандидатства за ваучер, с който например, да премине обучение от три нива по чужд език от минимум 300 часа в обучителна организация по свое желание. По програмата може да се кандидатства и за обучение по професионална квалификация.
Не се допускат обучения, свързани с обществена сигурност и безопасност, религия, селско, горско и рибно стопанство, и услуги за дома. От схемата няма да имат възможност да се възползват заетите на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, поради наличието на други програми, които финансират обучения в съответните сектори. Лица, които са ползвали възможностите за обучение по проекти и програми, финансирани от ОП „РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или друг публичен източник, не могат да получат ваучер за същото обучение.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети