Дангов и Стойнев внесоха питания до кмета Чимев за сделките на „Дупница регистър имоти”

dennews.bg
16.01.2012
размер на текста:

Двамата общински съветници- Методи Стойнев от „Атака” и независимият Първан Дангов отправиха по офицален път своите питания до кмета Методи Чимев за сделките на дружеството „Дупница регистър имоти” АД. Питанията са депозирани в деловодството на местния парламент, отговор градоначалникът трябва да даде на следващата сесия.

Както стана ясно миналата седмица по време на пресконференция със заместник-кмета Олга Китанова, американската компания Панел Груп, с която община Дупница учреди дружество Дупница регистър имоти АД, е продала апетитни общински терени, сред които и тези в местността "Рибарника" на трета фирма за сумата от близо 900 000 лв. 

„Във връзка с изнесени данни на пресконференция от зам. кмета - Олга Китанова за продажба на общинско имущество, което е апортна вноска във фирмата ” Дупница регистър имоти “ АД (49 % акции за Община Дупница и 51% акции за “Панел груп”) и на основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА отправям към Вас следните въпроси:

1.На коя дата е извършена сделката по покупко-продажбата на общинските имоти, които са апортна вноска в “Дупница регистър имоти” АД ?

2.Проведена ли е процедура (търг,конкурс) по продажбата, и ако е, кои са се явили на него ?

3.Кое юридическо лице е станало собственик на имотите, къде е извършена сделката, кой е нотариусът който я е изповядал, платени ли са 2% местен данък?

4.Да обяснят пред Общинският съвет представилите на Община Дупница– Ивайло Гърнев и Милена Йорданова, представляващи общината в съвета на дирeкторите на акционерното дружество, какви са били действията им по тази сделка, съгласували ли са ги по покупко-продажбата с новото ръководство на общината,получават ли възнаграждения като участници в съвета на директорите на дружеството и какви са те ( и от общината и от акционерното дружество)?

5.Какви са правните последици за Община Дупница от тази сделка и от участието ни в акционерното дружество “Дупница регистър имоти” ?”, се казва в питането, отправено от Методи Чимев.

Въпросите, отправени от Първан Дангов са следните:

1. Каква дейност е извършило към днешна дата дружеството Дупница регистър имоти?
2. Има ли сключен договор с горецитираното дружество за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър за населени места в община Дупница, съгласуван ли е с общинското ръководство, има ли утвърдено техническо задание по същия, с какви параметри и за кои населени места.
3. Внасян ли е периодичен отчет от представителите на община Дупница във въпросното дружество за дейността им като такива и с какви пълномощия са действали при извършване на сделката по продажба на имотите-апортна вноска на община Дупница в дружеството.
4. Имате ли информация за сключени трудови и граждански договори между дружеството и лицата Йордан Йорданов (бивш зам-кмет), и Явор Тодоров- (бивш предедател на ОбС).
5. Каква е политиката на общинското ръководство и на ПП ГЕРБ по досегашната и бъдещата дейност на „Дупниц регистър имоти” АД.

 

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети