Дянков отсече: Янев е виновен за забавените учителски заплати в община Дупница

Даниела Методиева
08.09.2011
размер на текста:

Вината учителските заплати в община Дупница да са забавени е в кмета на Дупница Атанас Янев. Това става ясно от писмо, подписано от министъра на финансите Симеон Дянков във връзка с отправено питане от депутата Емил Гущеров във връзка със забавените плащания на работещите в сферата на образованието.
От писмото на финансовия министър става ясно, че както в останалите общини, така и в Дупница годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности се разпределя и превежда по тримесечия в сроковете, посочени в Закона за общинските бюджети, а именно до пето число на текущия месец. Няма забавяне в сроковете на предоставяне на трансферите за делегираните от държавата дейности в това число и за образованието.
Според писмото на Дянков дори вторият транфсер на изравнителната субсидия на община Дупница за 2011-а година в размер на 956 000 лв. е преведена на 17-и юни, при положение, че срокът е 30-и юни. Допълнително през третото тримесечие на общината са преведени средства за образование в размер на 174 000 лв., които са за безплатни учебници, стипендии за деца с изявени дарби и за обезщетения на персонала.
„Във връзка с гореизложеното Ви уведомявам, че Министерство на финансите изпълнява своевременно всички свои законови ангажименти за реализиране на трансферите при условията и реда на закона за всички общини в това число и община Дупница. Съгласно чл. 44, ал1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът организира изпълнението на общинския бюджет. Копметентен по отношение на забавяне изплащането на заплатите на работащите в сферата на образованието в община Дупница е отговорен за финансирането на общинските училища като второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общината”, се казва в заключение в писмото, подписано и подпечатано от министър Дянков.
Заради бавенето на заплатите за месец юли и неизпълненото обещание на кмета Янев преводите да бъдат направени до 1-и септември, учителите от селата бяха насрочили протест за 2-и септември пред сградата на общината. Тя бе отложена, след като следобяд на 1-и кметът подписа платежните нареждания и парите бяха преведени.
Забавени бяха и заплатите за месец юли на учителите от детските градини в Дупница, които едва на 30-и август вече имаха преводи по банковите карти.
Оказва се, че гимназиите в Дупница, които се финансират директно от Министерство на образованието, нямат проблем с преводите на заплатите. Там общината като второстепенен разпоредител с бюджетни средства дори ги изплаща с няколко дни по-рано. Проблем има при преводите на заплатите в тези училища, които са общински, както и при детските градини.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети