Прокуратурата в Дупница започна проверка за изкоренените лозя в кочериновското село Бураново

Първите наследници вече внесоха и молба в съда за издаване на възбрана на арендатора и прекратявяне на договора с него

Даниела Методиева
08.08.2011
размер на текста:

Прокуратурата в Дупница започна проверка по жалби на собственици за изкоренянаването на лозя в село Бураново, отдадени под аренда на Спаска Янева.
Говорителят на държавното обвинение Емил Павлов обясни, че срокът, в който трябва да приключи проверката е 30 дни, когато прокуратурата трябва да се произнесе по казуса. Успоредно с това 6-има наследници подадоха молба да съда в Дупница с искане за издаване на възбранителна заповеда за спиране действията на арендатора по изкореняването на лозята. В молбата си до съда собствениците предявяват и правото си на собственост чрез установителен иск по член 124 от ГПК по давност.
Първите шест наследници на покойния Иван Германов от село Бураново са наели адвокат Йорданка Божкова от Дупница. В молбата им тя описва и прилага като доказателство три договора за покупка на лозе от 1 400 кв.м в местността Песъка в землището на село Бураново, които са от 1936-а, 1937-а и 1942-а година и още един за покупка на 2,5 дка в местността Ридо Валого с публично завещание от 1939-а година.
В молбата си до съда собствениците обясняват че след реституцията преди 30 години никой не е оспорвал правото им на собственост, владение и на ползване, а и документите за собственост върху имота са представени в Общинска служба „Земеделие и гори” в Кочериново. Шестимата наследници Кадифка Чаракчиева, Костадин Шушков, Панчо Крумков, Виолета Стоянова и Стойчо Германов описват как са останали изумени от действията преди месец на арендатора Спаска Петрова Янева, която е предавила претенции върху имота им и е започнала изкоренавянето на част от масива и вече обработеното лозе с плод и да приближава и към техния наследствен имот. Оказва се, че в общинската служба Земеделие и гори в Кочериново имотът е записан за временно ползване. А за да се стигне до тази ситуация решаваща роля е изиграло противозаконното актуване от община Кочериново преди да са минали 10 години от влизането в сила на плана за земеразделяне. С решение на Общинския съвет в Кочериново от 30-и март 2009-а година лозарския масив е отдаден под аренда, като в нарушение на Закона за собствеността в арендния договор е включена клауза за изкореняване, при положение, че ползвателят може да ползва имота само по предназначение. Оказва се, че закононарушенията на община и местния парламент не стигат дотук, а преминават и в престъпление. Защото с решението си Общинския съвет в Кочериново предоставя под аренда 49,431 дка, а в заповед на кмета от 28-и май 2009-а година се отрежда същата квадратура, но с договор за аренда, вписан в службата по вписвания ден по-късно с оттадени 60,978 дка., или с близо 12 дка в повече. В молбата си до съда наследниците настояват договорът да се счита за прекратен, тъй като не е използван по предназначение за дейностите в продължение на една година от сключването му.
Шестимата наследници твърдят в вмолбата си, че дежурят на лозята си и ги пазят от изкореняване. Те се надяват обещанието на земеделския министър Мирослав Найденов при идването му в Рила миналата седмица, действията на аредзатора да бъдат спрени. Въпреки това, хората се притесняват, че лозята им ще бъдат изкоренени.
 

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети