Центъра за демографска политика пита НСИ защо бави данните за етническия ни състав

dennews.bg
15.07.2011
размер на текста:

Центъра за демографска политика пита НСИ защо бави данните за етническия ни състав


Заявление за достъп до информация до Националния статистически институт изпрати Искрен Веселинов от Центъра за демографска политика. Заявлението е с искане за точна информация от последното преброяване по отношение на етническия състав на населението. Веселинов се позовава на Закона за достъп до обществена информация.
По неясни причини НСИ забави обещаното за началото на юни огласяване на данните. Затова Веселинов пита какви са причините за забавянето. Председателят на Центъра за демографска политика пита също осъществявана ли е среща служител или служители на НСИ с членове на правителството за уведомяване или обсъждане на резултатите от преброяването, свързани с етническа принадлежност и майчин език
Ето и пълният текст на писмото


ЗАЯВЛЕНИЕ
от Искрен Василев Веселинов, председател на Центъра за демографска политика

Тъй като Националният статистически институт не спази публичното си обещание да обяви резултатите от Преброяване 2011 относно етническата структура на българското общество в началото на месец юни тази година, a Мрежата е пълна с материали, твърдящи, че етническия баланс в България е драстично нарушен, вкл. се споменават цифри между 1 и 2 милиона за числеността на циганите /ромите/, аз – заявителят Искрен Веселинов, председател на Центъра за демографска политика със седалище гр. Русе, – въз основа на чл.1, ал.(1) на Закона за достъп до обществена информация по реда на чл.25, ал. (1) от същия Закон заявявам пред Националния статистически институт да ми бъде предоставена следната информация:
1. Данните от обработката (за цяла България) на въпрос № 10 „Етническа група” на част 4 „Население, първо лице” от Преброителната карта (ПК) на Преброяване 2011:
1.1 брой на лицата от българската етническа група;
1.2 брой на лицата от турската етническа група;
1.3 брой на лицата от циганската етническа група;
1.4 брой не се самоопределили.
2. Данните от обработката (за цяла България) на въпрос № 11а „Майчин език” на част 4 „Население, първо лице” от Преброителната карта на Преброяване 2011:
2.1 брой на лицата с майчин език български;
2.2 брой на лицата с майчин език турски;
2.3 брой на лицата с майчин език цигански;
2.4 брой на лицата с майчин език друг
2.5 брой не се самоопределили.
3. Писмен отговор (информация) по следния въпрос: „Осъществявана ли е среща служител или служители на НСИ с членове на правителството с уведомяване и/или с обсъждане на резултатите от обработката на горепосочените въпроси (№ 10 и № 11а) на ПК, кога, с кого и къде?
4. Писмен отговор (информация) по следния въпрос: „Каква е причината за несъобщаването (евентуално забавянето) на данните от обработката на горепосочените въпроси (№ 10 и № 11а,) на ПК, има ли НСИ указания за забавяне на данните, от кого са тези указания и кога са дадени?
Заявената информация по т.т.1-4 ми е нужна във връзка със задача по изготвянето на доклад за семинар и за публикации, поръчани от медии (централни всекидневници, седмичник и телевизии), които вече са запознати с несъобщаваните от НСИ данни и по четирите въпроса.
Предпочитаната от мен форма за предоставяне на информация е копие на хартиен носител
Посочвам следния адрес за кореспонденция с мен, заявителя, и за изпращане до мен, заявителя, на желаната от мен, заявителя, информация.: ………………………..
Позволявам си да ви напомня, че Законът за достъп до обществена информация (чл.28) регламентира определен срок за действията на НСИ по настоящото заявление и той тече от датата на получаването му от НСИ, удостоверена в обратната разписка.
Надявам се още, че не е нужно да ви съобщавам, че при евентуални нарушения на моите права по Закона за достъп до обществена информация, ще направя всичко, което е нужно в правен и в медиен порядък.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети