БГ’2011. Чезнем от картата, висим по улиците

DenNews.bg
25.05.2011
размер на текста:

Населението на България чезне с невиждана за страните от Европейския съюз бързина. За 26 години-периода 1985–2011 г. сме се стопили с 1 597 415 души или със 17,9%.
Това е основната позиция на Икономическия и социален съвет (ИСС) в приетата резолюцията по Демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия "Европа 2020", информира dnes.bg.
На фона на тази стстистика от НСИ изнасят друга-през първото тримесечие на годината безработните в страната са 395.5 хил., което прави коефициент от 12% от трудоспособното население.
В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на хората без работа се увеличава с 54.5 хил., а коефициентът на безработица - с 1.8 процента.
Безработицата и демографския срив ще увеличават все повече натиска върху публичните финанси.
Високото равнище на заболеваемост и особено на сърдечносъдовите заболявания е тревожна тенденция, с определено отражение върху нарастването на публичните разходи в здравеопазването. ИСС отчита, че застаряването на населението е свързано с по-високи разходи за здравеопазване, предвид по-високата заболеваемост сред възрастните хора. Този процес води и до нарастване на инвалидността и свързаните с нея публични разходи.
Съветът препоръчва на правителството да се оцени в каква степен значително нарасналите разходи за здравеопазване и за инвалидни пенсии са резултат от застаряването на населението.
За периода 1999–2009 г. над 240 000 деца са напуснали поради нежелание или поради семейни причини образователната система без да завършат средно образование. Две трети от тях не са завършили дори основно образование. В две десетилетия от началото на 1990 г. над половин милион деца са напуснали училище и днес те са с основно и по-ниско образование.
Ранното напускане на училище е загуба на публични средства, които бюджетът е изразходил, без да постигне някакъв по-траен резултат.
По информацията на Евростат през 2010 г. равнището на заетост на лицата от 20 до 64 г. с висше образование в България е 83,3%, при средно за ЕС – 82,4%. По този показател сме преди Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Унгария, Словакия, Румъния и др.
Същевременно равнището на заетост на лицата от 20 до 64 г. с основно и по-ниско образование в България през 2010 г. е 40,9%, което е по-ниско с 13,4 процентни пункта от средното за ЕС. Според данните на националната статистика в България има над 930 000 души на възраст от 15 до 64 г. с основно и по-ниско образование, които през 2010 г. са извън пазара на труда.


 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети