Държавата оряза читалищата в Дупница с по-малък бюджет

Даниела Методиева
12.04.2011
размер на текста:

Илинка Демиревска обясни по какви критерии се разпределят парите за читалищата. Снимка: dennews.bg

За поредна година държавата оряза 12-те читалища в Дупница с по-малък бюджет. Субсидията, която е отпусната е едва 213 000 лева, което означава, че за всеки от работещите там се падат средно по 5 776 лева. От тях ато като се приспадне за заплати, осигуровки, ток, вода и счетоводство, в повечето от читалищата ще се окаже, че са недостатъчни. Такъв е примерът в село Червен брег, където на щат е само читалищния секретар и са отпуснати едва 6 931 лв.
За сравнение през 2009-а година държавата е отпуснала 262 700 лв за читалищата в общината, а миналата- 236 800 лв.
Началникът на отдел Култура в общината Илинка Демиревска обясни, че в някои читалищата дори се налага секретарите да намират счетоводители, които да обработват документите им на доброволни начала.
И тази година повече от половината от държавната субсидия ще отиде в най-голямото читалище "Зора" в Дупница, където след изчисленията ще бъдат отпуснати 120 000 лева. Илинка Демиревска обясни че това колко ще получи всяко от читалищата зависи дали отговарят на предварително поставени критерии. Най-важна роля играе отчетът за предходната година с броя на мероприятията, който се представя в общината. Представя се и справка за библиотечния фонд и ако има обновяване с нови издания, това също е бонус за читалищата. Друг важен критерий са читателите, а от тази година и броя на тези, които са били привлечени за пръв път. От тази година като бонус ще се счита и наличието на интернет и броят на неговите ползватели. Друг критерий също влиза в сила и той е свързан с разработените и проекти. Определящо при разпределянето на бюджета е идали са открити новит школи, кръжоци, дали има участия в конкурси, фестивали и колко са спечелените награди.
 От тази година врати отвори и 13-то читалище в общината, което носи името на Генерал Георги Тодоров, чиято работа е насочена ъм патриотичното възпитание на подрастващите. За него се са предвидени средства от държавния бюджет, тъй като е регистрирано от 1-и януари тази година и средства могат да му бъдат отпуснати едва през 2012-а.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети