Легализирането на български дипломи вече само в Министерство на образованието

dennews.bg
05.02.2011
размер на текста:

Легализирането на български дипломи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина, вече ще бъдат легализирани само на едно място – в сградата на Министерство на образованието, където служител на Министерство на външните работи ще извършва тази услуга, а не както досега и в двете ведомства.
Така процедурата се облекчава, като се въвежда интегрирана услуга „на едно гише” между Министерство на образованието и Външно министерство.
Гражданите или техни представители следва да подават всички документи за процедурата в Министерство на образованието, като по служебен път се осигурява извършването на услугата от Просветното към и Външно министерство.
Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е прилагането на удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият „апостил”, който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията.
В Република България върху документите за образование „апостил” се поставя от МВнР след предварителна заверка на образователния документ от МОМН.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети