Без глоби за неорганизираните домсъвети в Дупница

Десислава Панайотова-Янкова
02.02.2011
размер на текста:

60% от сградите в Дупница, подлежащи на регистрация по Закона за управление на етажната собственост, все още не са вписани в общината. Крайният срок за регистрация на книгите на собствениците, който беше удължен с три месеца, изтече на 31 януари. В кметската администрация и в момента постъпват документи за регистрация, но не се забелязва силно раздвижване от страна на собствениците.
По закон в случаите, в които книгите не са регистрирани, на санкции подлежат не само домоуправителите и избраните управителни съвети от общите събрания, но и всеки отделен собственик. От общината в Дупница обаче обещават да са толерантни към собствениците и след изтичане на крайния срок от разбиране към гражданите, които от година се заливат с противоречива информация и политически изказвания по темата по време на дългите дебати по приемането на закона в парламента.
Повод за отлагане на санкциите е и депозираният в Народното събрание на 25 януари Законопроект за промени в закона за етажната собственост, според който срокът за регистрация ще бъде удължен до септември месец тази година.
От кабинета на градоначалника Атанас Янев уточняват, че към 24 януари тази година на територията на общината са регистрирани 183 сгради, подлежащи на вписване в регистъра на сгради в режим на етажна собственост, което в процентно съотношение е едва около 40%. В момента общинската администрация приема заявления за регистрация от председателите на управителните съвети. В регистъра се вписват данни за сградата или отделния вход за етажна собственост - адрес, етажност и други индивидуализиращи характеристики, форма на управление, управителни органи.
В случай на неотложен ремонт на сградата, ако общото събрание не бъде свикано или не се вземе решение за ремонтни дейности, се уведомява кметът на общината, който извършва проверка и издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта. Заповедта се съобщава на управителя и може да бъде обжалвана пред административен съд. Ако заповедта не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Данните, които всеки собственик трябва да посочи, са входът и етажът, на който се намира жилището. Трябва да посочи и дела си в общите части на сградата. Попълват се и трите имена на собственика, както и на всички членове в неговото семейство. Посочва се само документът за собственост, без да се прилага копие, без да се вписват лични данни като ЕГН и други подробности. Ако в апартамента има наематели, те също трябва да бъдат вписани в книгата. Това се отнася и за домашните любимци. За тях трябва да се заплаща такса за изразходваните консумативи като за един обитател.
При вписване на сградата трябва да се регистрира и книгата на собствениците. Всички тези книжа трябва да се представят в общината от председателя на управителния съвет.
Ако председателят на УС не изпълни задълженията си, глобата е от 300 до 1000 лв. За отделните собственици, които не спазват закона, санкцията е от 20 до 100 лв.
В Закона за управление на етажната собственост е предвидена възможността да се създаде сдружение на собствениците, което е юридическо лице. Идеята е така да се облекчат процедурите при цялостно обновяване или ремонт на жилищната сграда.
Когато домоуправителят не може да си свърши работата по независещи от него причини - примерно неявяване на собственик на общото събрание, който не живее в собствеността си и не е оставил адрес за връзка, законът прехвърля на районните и общинските кметове ангажимента по съставянето на книгата на собствениците и вписването й. Те трябва да свикат събрание на собствениците във всяка сграда и да им помогнат да изберат управител.
 

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети