Медиците в общинската болница в Дупница на нож

dennews.bg
17.02.2011
размер на текста:

Не се ли изпълнят изискванията издаване на сертификати за дейността на микробиологичната и патологоанатомичната лаборатория, общинската болница в Дупница слиза от второ на първоо ниво на компетентност, което автоматично означава започване на драстични съкращения заради намаляване на броя на клиничните пътеки. Това е най-лошата прогноза, а вероятността да се сбъдне, е изправила медиците от здравното заведение на нож. Всички те са под огромно напрежение за бъдещето си след възникналия спор между шефа на Здравната каса д- р Матей Попниколов и управителя на общинската болница д-р Таушански. Въпреки, че има време до крайния срок за представяне на документите в РЗОК до 23-и февруари, според директора на Здравната каса д-р Матей Попниколов, има голяма вероятност общинската болница да остане без договор заради липсата на въпросните сертификати.
Медиците от общинската болница в Дупница са притеснени за бъдещето си, защото ако си стигне до най-лошата прогноза, това означава повечето от тях и семействата им да изпаднат в голяма безизходица. Повечето имат кредити, а веднъж останали без работа трябва да търсят препитание в други здравни заведения извън Дупница. На фона на и без това голямата липса на кадри в общинските болници, за тази в Дупница това би се оказало фатално. Според нивата на компетентност, които са от 1 до 3, ще се определя съответно и финансирането на болниците в цялата страна.
В края на месец януари Надзорния съвет на Националната здравно-осигурителна каса прие петте правилата за определяне на задължителните прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите болнична помощ в Регионалната здравна каса.
Петте нови правила са следните:

1. Всяка районна здравноосигурителна каса ще изготвя освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011г. на лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които ще отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и промяната в цените и обема дейност, съгласно ПМС № 304 на Министерски съвет от 17.12.2010г.

2. Постоянно действаща комисия в НЗОК, с участието на директорите на РЗОК, ще анализира прогнозните бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и базовите годишни бюджети. В края на всяко тримесечие, при необходимост и след анализ, комисията предлага корекция на бюджетните сметки на РЗОК, респективно лечебните заведения за болнична помощ, като отчита промените в обективните обстоятелства.

3. НЗОК дава възможност на управителя/ изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да преразпределя предоставените му средства по месеци, като не надвишава определената от РЗОК обща стойност за тримесечие.

4. НЗОК дава възможност на управителя / изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да предлага на директора на РЗОК прехвърляне на неизразходвани в рамките на предшестващо тримесечие средства в следващо тримесечие преди изтичането му, размерът на които не надвишават утвърдената обща годишна стойност на средствата. След одобрение и утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК, както и от постоянно действащата в НЗОК комисия (съставът на която се утвърждава от Надзорния съвет), изпълнителят подписва допълнително споразумение с отразената в него промяна.

5. НЗОК ще заплаща в пълен размер отчетените дейности по КП №141 ”Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение” и КП № 279 „Грижи за здраво новородено дете”, съгласно приоритетите, заложени в „Национална здравна стратегия 2008-2013г.”
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети