ВАС окончателно изми съмненията за хидроенергийните консултации на Доган

DenNews.bg
14.02.2011
размер на текста:

Ахмед Доган

Петчленен състав на Върховния административен съд реши, че няма конфликт на интереси на Ахмед Доган за хидроенергийните консултантски договори, съобщиха от ВАС. Петчленката оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, с което беше отхвърлено искането за установяване на конфликт на интереси по отношение на Ахмед Доган.
Петчленният състав на ВАС в същото време осъди и парламента да плати на ДПС лидера направените от него разноски по делото в размер на 300 лева. Днешното решение на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване
Магистратите приемат заключението на по-ниската инстанция, че договорът с Доган е сключен преди да влезе в сила Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
В случая не е установено, че той е получил материална облага от държавно търговско предприятие или от държавен орган, тъй като „Институт за строителство и минно дело" АД е частно юридическо лице, в което 60 % от акциите му са собственост на друго частно юридическо лице „Минстрой холдинг" АД.
Петчленният състав на ВАС приема, че не е доказано по безспорен начин, че частният интерес е повлиял или е могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на лицето, заемащо публична длъжност.
По делото няма никакви доказателства, че сключването на договорите и получаване на уговореното възнаграждение е повлияло или е могло да повлияе върху безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията по служба на народния представител, се казва в решението на магистратите.
Съдът приема, че становищата на Върховната апелативна прокуратура и антикорупционната комисия за открита възможност за влияние върху енергийната политика на страната в частна полза са становища по принцип, в преписката липсват конкретни доказателства в тази насока.
Възраженията на прокуратурата и комисията, че четирите разработки касаят непосредствено хидровъзел „Цанков камък", който безспорно е обект с национално значение и е финансиран от „НЕК" ЕАД като държавно дружество, противоречат на доказателствата.
Хидровъзел "Цанков камък" представлява средното стъпало на каскада "Доспат - Въча", разположена в западните Родопи и се състои от язовир "Цанков камък" и ВЕЦ "Цанков камък", се казва още в мотивите на съда.
В мотивите на ВАС се казва още, че за да е налице конфликт на интереси по смисъла на специалния закон, са изискуеми три предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, частен интерес и възможност този частен интерес (изразяващ се в материална или нематериална облага) да повлияе върху обективното изпълнение на неговите преки публични правомощия като народен представител.
В този смисъл съответен на закона и доказателствата по делото е правният извод за отсъствие на третата предпоставка. Към релевантния период „ИСМД" АД не участва в дейности, свързани с държавно бюджетно финансиране. Още повече, че финансирането на частните търговски дружества не е в правомощията на Народното събрание, за да може депутатът да участва пряко във взимането на властови решения.
Твърденията, че е могъл да влияе върху вземането на политически решения като мандатоносител към относимия период и лидер на политическа партия са извън правните съображения и не доказват реална възможност на проверяваното лице да повлияе, използувайки властта си, за да придобие съответна облага, сочат още мотивите на ВАС публикувани на страницата на съда.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети