Нулев растеж на икономиката ни отчете НСИ

dennews.bg
15.11.2011
размер на текста:

Тревожни данни за икономиката на страната ни изнесе Националният статистически институт.
От числата става ясно, че случващото се в стопанския живот на България отразяват европейските и глобални опасения за навлизане внова рецесия, съобщава money.bg.
Брутният вътрешен продукт на България за третото тримесечие запазва равнището, което бе достигнато през второто тримесечие на годината т. е. "растежът" на икономиката е 0%. Това показват сезонно изгладените експресни оценки на НСИ, след като за второто тримесечие спрямо първото бе отчетен ръст от 0.3%.
Един поглед към данните за минали периоди показва, че нулев растеж на тримесечна база сме имали през второто тримесечие на 2009 г.
Основната причина за замръзването на икономиката санамалените разходи на компаниите за инвестиции, като спрямо второто тримесечие на тази година понижението е с цели 13.7%.
Спадът в брутото капиталообразуване е вторият най-голям от началото на финансовата криза, след този отчетен през последното тримесечие на 2009 г.
Крайното потребление на тримесечна база отчита ръст от 0.4%, а износът на стоки и услуги е нагоре с 1.4%. Вносът на стоки и услуги спрямо второто тримесечие спада с 3.3%, което може да се възприема за сигнал за бъдещо свиване на потреблението.
Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2011 г. е 18 148 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите (57.6%), следван от индустриалния сектор (31.3%). Аграрният сектор определя 11.1% от общата добавена стойност в икономиката.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП - от 67.5%, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 14 294 млн. лева. През третото тримесечие на 2011 г. бруто капиталообразуването е 4 444 млн. лв. и има относителен дял от 21.0% в БВП. Външнотърговското салдо е положително.
Икономиката на страната ни през третото тримесечие е нараснала с 1.3% спрямо същия период на миналата година, показват още експресните оценки на НСИ.
Припомняме, през второто тримесечие бе отчетен ръст от 2%спрямо същия период на 2010 г.
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има вносът на стоки и услуги, който се увеличава с 3.4%.
Износът на стоки и услуги нараства с 1.7% спрямо съответното тримесечие на предходната година.
Крайното потребление отчита ръст от 1.7%, а бруто капиталообразуването в основен капитал(инвестициите) отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3.1%.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети