ТЕЦ „Бобов дол” заимства сероочистките от „Брикел”

DenNews.bg
27.01.2011
размер на текста:

Сероочистките на ТЕЦ „Бобов дол”, които трябва да бъдат поставени тази година, за да не бъде затворен още един блок на централата, ще бъдат заимствани от съоръженията на ТЕЦ „Брикел”. Едва след като там инсталациите докажат качество ще бъдат монтирани и в Бобов дол. В момента сероочистките се разработват от екип енергетици и учени, информира БТА.
ТЕЦ „Бобов дол”, която е собственост на бизнесмена Христо Ковачки, ще трябва да затвори на 31 декември тази година и Първи блок, ако дотогава не бъдат монтирани сероочистна инсталация.
На 31 декември 2007 г. от енергийната система на
страната беше изключен Втори блок на ТЕЦ "Бобов дол". Това стана съгласно действащото комплексно разрешително и екологичните изисквания на Европейския съюз. Годната иначе мощност сега се включва само при изключителна необходимост и след специално разрешение.
Собственикът на ТЕЦ „Бобов дол”- "Консорциум Енергия МК" АД, се задължи да постигне съответствие със заложените в комплексното разрешително норми за допустими емисии в срок до 31 декември 2011 г. При неизпълнение консорциумът дължи неустойка в размер на 20 процента от покупната цена, която е 100 млн.лв. Новият собственик трябва да инвестира 68 454 050
лв.(/35 млн. евро) в продължение на пет години. В противен
случай трябва да плати неустойка, равняваща се на 10 процента от неизпълнената част. Неустойката не го освобождава от
задължението да направи тези инвестиции, е записано в договора
за продажба.
Плановете на собственика предвиждат догодина централата да работи с три блока, като два от тях са със сероочистна инсталация. Подобно екосъоръжение ще бъде монтирано
на Трети блок през 2014 г., както изисква действащото комплексно разрешително.
 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети