Катин взел 400 бона за отхвърлен от Европейската комисия проект

Методи Панайотов съди екоминистерството наливало пари за депото в Кочериново, въпреки отказ на Брюксел от 2004 г.

Десислава Панайотова-Янкова
06.10.2010
размер на текста:

Панайотов получил информацията едва преди дни.

Кметът на Кочериново Костадин Катин е взел над 400 000 лв. за отхвърления от Европейската комисия проект за регионално депо, което трябва да се изгради за нуждите на 11 общини от Югозапада.
Това става ясно от писмо на Министерство на околната среда и водите до преподавателя в Художествената академия Методи Панайотов, след декларирано от него искане за достъп до информация.
Към писмото на екоминистерството е приложено и силно критично становище на Европейската комисия от 2004 г., от което става ясно, че Брюксел няма да отпусна средства за проекта за регионално депо. Освен това абсолютно категорично се отхвърля и избраното място-местността „Точилото”, което все още се сочи от Катин като терен за регионалното депо.
Именно заради наливането на пари без никакъв смисъл и отдавна отхвърлен проект Панайотов ще съди Министерство на околната среда и водите и кмета на Кочериново.
Според бараковеца екоминистерството и чиновниците допуснали протакането на проекта, който „не е с необходимите качества, за да получи финансиране” трябва да отговарят за постъпките си. Според него писмото на ЕК от 2004 г. не е било изпратено до кметовете на Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Бобошево, Рила, Невестино, Трекляно, Кюстендил, Симитли и Благоевград и те са оставили без контрол председателя на сдружението, а именно колегата си Костадин Катин.
„Сега от МОСВ признават че ЕК ги е уведомила, че проектът не е с необходимото качество, за да получи финансиране. Въпреки това от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” са изплатени 407 901 лв. Аз искам отговор, защо българското министерство е отпуснало средства и как са били похарчени те. Защо кметът на Кочериново, въпреки че е знаел тази информация е продължил да заблуждава колегите си и не е нанесъл необходимите корекции по проекта”, обясни за dennews.bg Методи Панайотов. Той е разпратил писмото от ЕК кметовете от сдружение „Струма”, които само преди седмица пререгистрираха сдружение „Струма”. Въпреки че на срещата присъстваха само седем от градоначалниците.
„Искам да знам как и защо погрешно са били наливани пари в един незрял и калпав проект”, пита още Панайотов.

 


DenNews. bg публикува част от писмото на Европейската комисия:

 

След огледа по оценяването, който се е състоя в периода между 30 август и 3 септември 2004 г. са направени следните изводи:

Панайотов получил писмото на ЕК след искане за достъп до информация.


Становището на Комисията е, че този проект е незрял и недостатъчно разработен, за да може Комисията да продължи работа по оценката му. Има голям брой технически и административни слабости и пропуски, които трябва да се подобрят.

Липса на ясно изразен изпълнител на проекта и липсата на собственост на общинско ниво. Трябва да бъдат отстранени и възможно най-скоро да бъдат определени такива.
Предложеният устройствен план също има нужда от изясняване и подобрение. Например-отговорностите на членовете на сдружение „Струма” трябва да бъдат ясно споделени и формулирани.
При по-отдалечените от трансферните станции общини ще се наложи да се обърне повече внимание, тъй като при тях ще се получи оскъпяване. Цените за транспорта при тях ще бъдат по-високи, заради тяхната отдалеченост. Тези рискове правят проекта сериозно неикономичен за тези общини.
За мястото на регионалното сметище заключението на нашите експерти е, че предложеното място не трябва да бъде използвано, тъй като е неподходящо и въздействието върху околната среда ще бъде много по-голямо от това което е описано в проекта. Основните причини са свързани с геологията, хидрологията, озеленяването, екологията и експлоатационните аспекти.
Още повече, че след направения оглед на място и дискусиите с българските власти възникна сериозно безпокойство за въздействието върху околната среда на достъпа до мястото.
Мястото не е било добре преценено, нито при съответните проучвания, нито от комисията по оценката.
Решението на тези въпроси (придобиването на собственост на земята, потенциална нужда от нова оценка и др.) са предпоставки предложеното място на сметище да доведе до много отлагания, които от своя страна ще създадат пречки във времето и ще поставят проекта в рискова ситуация.
Сериозна слабост е липсата на информация за управлението на боклука (представяне, събиране и транспортиране). Тази информация е основен елемент в принципите за непрекъснато управление на отпадъците и трябва да бъде основен компонент в проекта. Без значение дали е взето решение с което да се поискат средства от ИСПА за финансиране на този елемент. Нашата оценка е, че общинската събирателна система трябва да бъде подобрена значително, за да може да извършва цялостно събиране на боклука и да осигури подходящо функциониране на цялата система за управление на отпадъците. В отсъствието на достатъчно информация обяснението и изпълнението на предложената схема не може да бъде подложена на по-нататъшна преценка.
Оценката на разходите е висока с недостатъчно описание на предвижданите дейности.
Нашето основно заключение е, че проектът трябва да бъде преработен основно, защото мястото е неподходящо за сметище; разходите са прекалено високи във връзка с нуждите; устройственият план е много слаб и е отделено много малко внимание на изискванията за цялостно управление на отпадъците в региона.

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети