Резултати от търсене на "спирометрия"

Колко здрави са белите ви дробове?

27.06.2012

В световния ден на спирометрията се изследвайте колко добре дишате в центровете в цялата страна