Резултати от търсене на "спечелен проект"

Две дупнишки училища спечелиха проект пред МОН за купуване на шкафчета

11.07.2018

 ОУ "Евлоги Георгиев" и ОУ "Неофит Рилски" канидатстваха с още 742 дуги училища в цялата страна

С проект стимулират сапаревобанци да ползват интернет

10.06.2013

Библиотеката при читалището спечели проект за 5 000 лева