Заслужилите учители и даровитите деца на Дупница днес получиха признание

DenNews.bg
24.05.2024
размер на текста:

 Заслужилите учители и даровитете деца на Дупница днес получиха признание. "Призовете Учител на 2024" и стипендиите бяха връчени лично от кмета Първан Дангов на тържествена церемония на площад "Свобода". 


Призът в Категория “Учител в детска градина” бе връчен от градоначалника на Малинка Радославова Василева- преподавател в ДГ “Калина”


През 1983 година завършва Висш педагогически институт Благоевград.” От 15.09.2014 година е главен учител, ментор на млади учители. Владее и прилага успешно комбинация от съвременни и традиционни методи при възпитание и обучение на децата. Изключителен художник, който в кариерата си е изработил ръчно голяма част от дидактичните си материали. Предава своя опит и педагогическо майсторство, насочва и подпомага развитието на младите учители.

 

В категория “Учител в началното образование” признание получи Диана Любенова Стоилова- преподавател в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски”

Родена през 26.09.1974 година в град Дупница. Има 26 годишен професионален опит. Активно участва в обучения за повишаване на квалификацията :
Квалификационен курс „Обучението в часа на класа в начален етап като средство за приобщаване в групата и в обществото“ 
Квалификационен курс “Пъстър свят – как да подкрепяме детето в мултикултурна среда в детската градина и училището”
Квалификационен курс “Артпедагогическото взаимодействие в началното училище” и много други.

Участва в обсъждането и избор на учебници по новата учебна програма на училищно ниво; Супер оценител на НВО IV клас в Оценителски център към РУО, Кюстендил;.
Участва в работата на методическото обединение на началните учители в училището чрез избор на учебници и учебни помагала, по повод на съвместни инициативи с родители и представители на различни институции. Взема активно участие в инициативи на училището. Нейни ученици редовно вземат участие различни инициатици като :
Участие в инициативата “Капачки за бъдеще”;
Участие в кампанията “Еко шампиони”
Организира и провеждане “Седмица на бащата”
 

Категория “Учител в основното образование” призът бе връчен Екатерина Вячеславовна Грибанова- преподавател в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски”


Родена на 27.08.1974 в град Борисов, Беларус. Има 30 годишен професионален опит ,през които е получила множество награди.
Грамота за музикален ръководител за участие в XVIII Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“ – 2023 г.;
Сертификат за високи творчески постижения от III Национален конкурс „Коледна звезда“ – финален етап за ръководител на вокална група;
Грамота за активно участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ ;
Грамоти за изключителен принос, висок професионализъм в подготовката и провеждането на обществено-културни събития, укрепване на руско-българските отношения, личен принос в изграждането и развитието на сдружение „Всички заедно“ - Руски клуб гр. Дупница;
Разработва програма за занимания по интереси и ръководи вокална група „Усмивка“. Участва в разработването на училищна програма по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и сформира група „Веселият оркестър“; Включва родителите във всички дейности на вокална група „Усмивка“ и „Веселият оркестър“. Работи за утвърждаване престижа на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ и развитието на образованието и просветителското дело в град Дупница.

 

 

В Категория “Учител в средно образование” бе избрана Тира Живкова Гьошкова- преподавател в Профилирана гимназия “Христо Ботев”, град Дупница

 

Тя е старши учител по математика в Профилирана гимназия „Христо Ботев”, гр. Дупница.Има 39 годишен професионален опит. Завършва своето висше образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 1985 г., специалност: математик.
Активно участва в обучения за повишаване на квалификацията :
•Обучение на тема „Обучение на учителите по математика, които преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас.
•Учителско портфолио - Внедряване, поддържане и усъвършенстване чрез учителско портфолио - инструмент за оценяване, самооценяване и целеполагане;
•Иновативни практики в образованието, прилагане на модела „Обърната класна стая” - междупредметни връзки;
•„STEAM образованието – философия и методически подходи за формиране и развитие на компетентности“ .
Изготвя задачи за училищно състезание „Забавна математика. Използва иновативни методи на преподаване - „Забавна математика”.
В цялостната си дейност от 2017 година до момента работата й е ознаменувана от постиженията на учениците в различни олимпиади, състезания и конкурси, където възпитаниците й представят достойно Профилирана гимназия „Христо Ботев”, гр. Дупница.

 

 

 

Днес  бе врьчена “Специална награда за принос за развитието на образованието.” Десислава Каменова Кузманова- Иванова, преподавател в ОУ “Св. Климент Охридски”.

В своята практика тя получава редица награди като:
- национална награда в 12-ти национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" за Училищен вестник „Вестител. Бъди в час“;
- трета награда на националната конференция “Филологически четения”, ЮЗУ “Неофит Рилски”;
- втора награда на 12-ти национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" за създаване на Литературен клуб „Перцето“ в раздел „Интервю“;
- трета награда на 12-ти национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" в раздел „Коментар“;
- второ място в Осемнадесети национални фолологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий;
Прилага иновативни методи за обучение и развиване писането у децата, чрез посещение на радиа и телевизии, среща с журналисти, радиоводещи, образователни маршрути, работи с нови платформи за издаване на училищен вестник, предпечат и печат.
Организира редица културни и образователни инициативи:
Ръководител е на клуб по фотография и журналистика;
Създател на литературен клуб “Перцето”
Създател на традиционната инициатива: “Училище в училището”
Работи с Родителски клуб и Училищен парламент
Организатор е на инициативата на МОН “Седмица на моето училище”

 


Почетното отличие „Неофит Рилски“- най-високото признание в образователната система, присъждано от Министерството на образованието и науката, тази година получиха двама учители от община Дупница 
Тово бяха Даниела Христова Андонова и Виолета Кирилова Ненкова

Даниела Христова Андонова е  старши учител по английски език в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница.
Госпожа Даниела Андонова има 29 години трудов стаж, всичките педагогически. Има трета професионално-квалификационна степен. Притежава умението да увлича учениците, да ги провокира да четат и да усъвършенстват знанията си по английски език. Тя е от учителите вдъхновители, които насърчават своите ученици да творят и да изявяват себе си. Работи с всички ученици, поощрява ги, подкрепя ги, напътства ги. Учи възпитаниците на СЕУ "Св. Паисий Хилендарски", град Дупница, не само на английска граматика и литература, но ги подготвя и за живота.  Работи с различни платформи: MS Teams – виртуална класна стая, електронни учебници, ресурсите на издателствата, Уча.се; Youtube, СмарТест и Kahoot, Quizizz и LearningApps. Работи по метода „Обърната класна стая“.Г-жа Андонова е член на училищната и областната комисия за оценяване на уменията на участниците в Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език.
Номинирана е от Американското посолство в България за участие в онлайн курс „Създаване и реализиране на онлайн курсове“ към Аризона Стейт Юнивърсити.

Второто почетно отличие “ Неофит Рилски” бе връчено на Виолета Кириловa Ненкова – Спасова

Завършва СУ „ Св. Климент Охридски „ гр. София и придобива трета Професионалн Квалификационна Степен по Предучилищна и начална педагогика.
Има 22 години трудов стаж в системата на предучилищното образование, от който 6 години – Директор на Детската градина в с. Червен брег.
От 2016 г. до момента е старши учител към Детска градина „ Радост“с. Яхиново – филиал с. Червен брег.
От 2023 г. е Председател на Регионален Синдикат Образование към КТ„ Подкрепа „ – гр. Дупница.
Акцентир върху добри комуникативни умения, добра работа в екип, позитивно мислене, лоялност, отговорност, организираност, креативност.

 

Днес бяха наградиени талантливите деца и младежи от община Дупница, които прославят името на нашия град , като печелят призови награди , с участието си в конкурси, олимпиади и състезания на национално и международно ниво.

Стипендия “Свети Иван Рилски” първа степен- Дара Драганова

Стипендия “Свети Иван Рилски” втора степен- Александър Радев

Стипендия “Свети Иван Рилски” втора степен- Алисия Сусанина

Стипендия “Свети Иван Рилски” трета степен- Георги Николов

Стипендия “Свети Иван Рилски” трета степен- Румен Деянски

Стипендия “Свети Иван Рилски” трета степен- Димана Стоянова

Стипендия “Свети Иван Рилски” трета степен- Дария Илиева

Стипендия “Свети Иван Рилски” трета степен- Даниел Начков

Стипендия “Свети Иван Рилски” трета степен- Веселина Ангелова

Еднократно финансово стимулиране печелят :
Росица Славева , Божидара Кръстева, Андрей Лумбев, Александра Гидионова, Атанас Вакъвчиев, Николай Яначков, Денис Туйов.

Цялата церемония по връчване на призовете и стипендиите, можете да гледате тук:

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети