Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

DenNews.bg
20.05.2024
размер на текста:

Информация за свободните работни места от 20-и май


ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –73 МЕСТА
4 заварчици Средно образование
2 бармани Средно образование
4 шивачи Средно,основно образование
4 работници,оранжерия/парник Средно образование
4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование
1 административен секретар Средно образование
4 общи работници Средно и по-ниско образование
1 кредитен специалист Средно образование
2 шивачи/кетел машина
Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново
2 ръчници Средно и по-ниско образование
2 шивачи Средно и по-ниско образование
1 касиер/бензиностанция/ Средно образование
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно,основно образование
1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
2 общи работници Средно образование, лица с ТЕЛК
1 готвач Основно образование
2 помощник-готвач Основно образование
2 пакетировачи Основно образование
10 сортировачи Средно образование, обект гр. София
2 готвачи/скара Основно образование
1 касиер-продавач Средно образование
10 общи работници, бояджии Средно и по-носко образование, обекти в ЕС ;Италия
1 шофьор,доставчик на пици Средно образование, ТЕЛК
1 продавач-консултант Средно образование
1 работник товаро-разтоварна дейност Основно образование
1 инкасатор,паркинги и гаражи Средно образование
1 образователен медиатор Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
2 сервитьор Средно образование
2 барман Основно образование
2 готвачи Средно образование
2 работници,кухня Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
5 шофьор,автобус Средно образование
3 сервитьори Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА
2 шивачи,кетел машина Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
1 барман Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно и по-ниско образование
2 хигиенисти Средно и по-ниско образование
1 градинар Средно и по-ниско образование
2 готвачи Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 чистач/хигиенист Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 технически сътрудник-заетост Средно образование
1 сервитьор-заетост Средно образование
1 готвач-заетост Средно образование
1 стажант-репортер-заетост Средно образование
1 специалист-заетост Средно образовани
2 общ работник,промишленост-заетост Без образование
1 чистач,производствени помещения Без образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”
1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница
1 барман обект гр. Дупница
1 помощник,готвач Средно образование
4 камериер/ка хотел обект гр. Дупница
2 работник,кухня обект гр. Дупница
1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница
2 продавач-консултант обект гр.Дупница
1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница
1 организатор,дейности обект гр. Дупница
1 чистач,хигиенист обект гр. Дупница
1 фактурист обект гр. Дупница
1 технически секретар обект гр. Дупница
3 общи работници обект общ. Бобов дол
2 търговски пълномощник обект гр. Дупница
1 продавач-консултант обект гр. Дупница
1 носач-товарач стоки обект гр. Дупница
1 фактурист обект гр. Дупница
1 работник.товаро-разтоварна дейност обект гр. Дупница
2 общи работници обект гр. Дупница
1 чистач/хигиенист обект гр. Дупница
1 асистент, офис обект гр. Дупница
2 пекар обект гр. Дупница
1 месач обект гр. Дупница
1 отчетник обект гр. Дупница
1 техник,озеленител обект гр. Дупница
1 помощник,готвач обект гр. Дупница


1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил
1 инкасатор,плащания обект гр. Кюстендил
1 мияч,превозни средства/ръчно/ обект гр. Кюстендил

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас
Работни места обявени в други региони
3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство Никмар Кънстракшън ЕООД, гр. Петрич
3 технически ръководители Никмар Кънстракшън ЕООД, гр. Петрич
8 работник,строителството МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене
4 монтажник,електрооборудване МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене
1 технически ръководител,строителството МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене
2 шофьор,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети