Прокурори: Новият закон за съдебната власт поставя в политическа зависимост магистрати

DenNews.bg
18.04.2024
размер на текста:

 
Прокурори от Софийска апелативна прокуратура и прокуратурите от Софийския апелативен район излязоха със становище относно публикувания за обществено обсъждане проект на нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) е изпратено до Министерство на правосъдието. Ето какво гласи то:

В него преди всичко се изразява несъгласие срещу съдържащото се в проекта необосновано диференциране и противопоставяне на отделните органи в съдебната власт. По този начин се създават предпоставки за дискредитиране на прокуратурата и следствието, както и за принизяване на тяхната роля в иначе единната по замисъла на Конституцията съдебна система.

Специално внимание в становището на Апелативна прокуратура – София се обръща на предвидения в проекта за нов ЗСВ начин на формиране на кадровия орган на прокуратурата - Висшия прокурорски съвет. Предвиждащият се превес на членове, избрани от Народното събрание, би поставил в положение на политическа зависимост тази част от съдебната власт и би предопределил невъзможността на прокуратурата и следствието да изпълняват правомощията си в пълен обем.

Очевиден е различният подход при сформирането на състава на членовете на кадровия орган на съда и този на прокуратурата. Особено показателна е разпоредбата на чл. 19, ал. 3, предложение последно от законопроекта, според който: „Народното събрание не може да избира за членове на двата съвета лица, които заемат длъжността прокурор или следовател към момента на избора“. Тази рестрикция е напълно неразбираема, неприемлива и противоконституционна.

Несъгласието с предложените формулировки е изразено и по отношение на чл. 52, ал. 3; чл. 55, ал. 4, т. 4 от ПЗСВ относно конкретни аспекти на правната уредба за предлагане и избиране на членовете на Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвети.

На обоснована професионална критика прокурорите от Софийския апелативен район подложиха и редица конкретни текстове от законопроекта, касаещи структурата на прокуратурата – чл. 178, ал. 2 и сл., уредбата на някои прокурорски правомощия – чл. 181, ал. 5 и ал. 6 от ПЗСВ. Част от тях са преценени като противоречащи на действащата разпоредба на чл. 207, ал. 1 от НПК. Изразени са резерви и по отношение на уредбата на предварителната проверка.

Според становището на прокурорите от Софийския апелативен район законодателят следва внимателно да обсъди и прецени ефекта от предлаганите промени, касаещи атестирането и провеждането на конкурси, командироването и въвеждане на ограничения за избиране на административни ръководители.

 

Най-четено

Темите от "Коментари"

Етикети