Община Дупница вдигна цената на обществената поръчка за юридически услуги- вместо за 2, ще плати 189 200 лв. за 1 година

DenNews.bg
11.04.2024
размер на текста:

 Община Дупница възобнови обществената поръчка за възлагане на юридически услуги от външна фирма. Разликата с предната е тази, че вместо за срок от 2 години, този път оговорът ще бъде сключен за период от 1 година за сумата от 196 200 лв. с ДДС. В предишната обществена поръчка бе посочено, ца същата сума ще бъде изплащана за срок от 2 години.  Като причина за прекратяването тогава бе е посочено, че при обявяването на процедурата е допуснато нарушение като в профила на обществената поръчка в ЦАИС не е предоставен образец на техническо предложение, което е задължителна част от съдържанието на офертите на участниците съгласно чл. 101, ал. 3 от ЗОП

Информацията за новата обществена поръчка е публикувана на сайта на ЦАИС, като от нея става ясно, че офертите вече са изпратени и ще бъдат отворени на 16-и април, когато ще се проведе и прякото договаряне. Покани за участие са изпратени до 6 адвокатски дружества- АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „СПАСОВ, АНГЕЛОВ, ТОМОВ, КАЗАНЛИЕВ И ХАРБАЗОВ", ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВУКОВСКА“, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ХРИСТЕВ И ХРИСТЕВ“, "ПРО ЛЕГИС" ООД, "ЛЕГАЛ АСИСТ" ЕООД
и "ЕС ВИ ДЖИ Консулт" ЕООД.

Обществената поръчка, която ше се възложи чрез пряко договаряне, е с предмет: „Предоставяне на юридически услуги и правни консултации на Община Дупница“ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Предоставяне на юридически консултации по текущата административна дейност на Община Дупница“ и Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на консултации в областта на обществените поръчки“ предвиждаше следните услуги, а именно:

-Даване на правни становища по конкретно поставени въпроси и предлагане на мерки за тяхното решаване;
-Изготвяне на документи – проектодоговори, заповеди, решения, протоколи, молби, отговори, жалби, частни жалби, възражения и т. н., свързани с обезпечаване на дейността на Възложителя;
-Участие в разработването на вътрешни нормативни документи и изразяване на становища по тяхната законосъобразност; съгласуване по законосъобразност издаваните от Възложителя актове – заповеди, решения, предложения до Общински съвет – Дупница, протоколи и т.н.;
-Извършване на други инцидентно възложени задачи, свързани с правното обслужване на Възложителя,
Които дейности общо са наричани по – нататък „услугата“.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети