Община Бобошево обяви кампания за набиране на членове за Доброволчески отряд

DenNews.bg
14.02.2024
размер на текста:

 Община Бобошево обяви кампания за набиране на членове за допълване състава на Доброволно формирование - Бобошево за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината

Кандидатите за доброволци трябва да отговарят на следните изисквания:

· навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение;

· физически и психически здрави ;

· неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;

· с умения за работа в екип;

· способни да поемат отговорност;

С одобрения доброволец се:

- Сключва договор;

- Осигурява се обучение и екипировка;

- Застраховка срещу злополука;

- Осигуровка за всички социални рискове;

- Възнаграждението е  200% от минималната часова работна заплата за страната-при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, пропорционално на отработените часове

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование (Приложение1)

2. Формуляр за кандидатстване (Приложение 2);

3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Комплектът от документи за кандидатстване за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в ЦАО при Община Бобошево и каб. 117 в сградата на общинска администрация гр.Бобошево, ул.“Иван Кепов“ № 3.

Краен срок за подаване на документи 05.03.2024 г.

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети