ВСС освободи Красимира Филипова от длъжността заместник-главен прокурор

DenNews.bg
19.06.2023
размер на текста:

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Красимира Филипова от длъжността „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура. На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ тя е преназначена на длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на вземане на решението. То е прието във връзка с молба от прокурор Филипова, депозирана във ВСС на 16.06.2023 г.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 8, изречение първо от ЗСВ, колегията освободи Десислава Пиронева от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура и на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ я преназначи на длъжност „прокурор“ във ВАП, считано от датата на вземане на решението.

На посочените основания Даниела Машева е освободена от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура и на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ я преназначи на длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на вземане на решението.

Назначенията са предложени от Борислав Сарафов – изпълняващ функциите „главен прокурор.

По предложение от изпълняващия функциите „главен прокурор“ прокурорската колегия на ВСС назначи Мария Павлова – следовател в Националната следствена служба, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Тя е била последователно следовател в Столична следствена служба от 20.07.1998 г. до 17.04.2006 г., прокурор в Софийска районна прокуратура от 17.04.2006 г. до 02.07.2012 г., следовател н Националната следствена служба в периодите 02.07.2012 г. – 27.01.2017 г., 04.05.2017 г. – 17.05.2021 г., 27.01.2022 г. – 09.02.2022 г., а в периода 09.02.2022 г. – 05.08.2022 г. е завеждащ специализиран отдел в НСлС. Била е служебен министър и заместник-министър на правосъдието в периодите 27.01.2017 г. – 04.05.2017 г., 17.05.2021 г. – 27.01.2022 г., 05.08.2022 г. – 14.06.2023 г. От 14.06.2023 и към момента тя е следовател в НСлС.

Колегията прие за сведение заявление от Иван Гешев, с което заявява, че не желае да бъде преназначен на длъжност „прокурор“ във ВКП. То е депозирано във ВСС на 19.06.2023 г.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети