Глобяват родителите на 119 деца в област Кюстендил за нередовно посещение предучилищна и училище

DenNews.bg
29.05.2023
размер на текста:

От 1 декември 2022 г. до края на месец април 2023 г. 89 деца и ученици са записани в образователни институции. 9 обаче са повторно отпаднали по-късно. Това бе отчетено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2022/2023 година. Докладът бе коментиран по време на заседание на Областния координационен център, председателстван от зам. областния управител на Кюстендил Валентина Караганова.

„В периода от 1 декември 2022 г. до 30 април 2023 г. са реализирани от ръководителите на екипите, които са експерти от РУО – Кюстендил, 78 обхода, при които са посетени 403 адреса. Открити на адресите са 192 деца и ученици, неоткрити – 211“, отчете началникът на РУО Мая Стойчева - Николова. През отчетния период са отпаднали 43 ученици, като част от тях са заминали в чужбина. Реинтегрирани в образователната система са 14 деца/ученици.

Стойчева обясни още, че през отчетния период от екипите в образователните институции са извършени 499 физически посещения на адрес. За 119 деца и ученици, за които има риск от отпадане от детска градина или от училище, са генерирани писма до кметовете на общини за налагане на санкции по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

„Реализирани са съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с установяване на местопребиваването на 101 деца и ученици“, обясни още началникът на РУО. Като добра практика градина или от училище, са генерирани писма до кметовете на общини за налагане на санкции по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. Стойчева посочи работата на Община Дупница по проект за обхващане на деца и ученици в предгимназиален етап, като се работи много целенасочено и ефективно – къща по къща.

Посочени от директорите на образователните институции на територията на област Кюстендил са 232 деца и ученици в риск от отпадане, като към тях се прилагат мерки за задържане в образователната система. Независимо от всички предприети и прилагани мерки от екипите на територията на област Кюстендил все още има ученици, които отпадат от образователната система. Причините за това са: заминаване в чужбина, ранни бракове, социални проблеми в семействата, липса на актуална адресна регистрация по настоящ адрес, сезонна миграция на семействата и необразованост и незаинтересованост от страна на родителите.

По време на заседанието зам. областният управител Валентина Караганова даде предложение от страна на РЗИ да бъдат организирани беседи в по-засегнатите квартали на различни теми – здравни грижи, рисковете при ранна бременност и други. Също така беше обсъдено включването на представители на Агенция по заетостта, които да вземат отношение, според спецификата на дейността и в случай на безработни и нерегистрирани в „Бюро по труда“ родители.

По отношение на предлаганите от дирекциите „Бюро по труда“ програми Силвия Илиева информира, че „Да работиш (е)яко“ е активна програма и първата й част „Активиране“ е в ход. Преди няколко седмици в кв. „Изток“, в НЧ „Васил Левски“, е открит Клуб по активиране и са назначени двама души, които да работят в тази насока, като провеждат срещи с неактивни лица. До момента има 32 общо „активирани“, 8 от тях от клуба.

Доклад за предприетите мерки от Областната дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с гарантиране на сигурността в образователните заведения на територията на областта беше представен от главен инспектор Даниел Мазнев. След трагичните инциденти с използване на огнестрелни оръжия в училища в Р Сърбия, у нас са предприети превантивни мерки, съгласувани са съвместни действия между институциите, обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, охрана, пропускателен режим, изострено е вниманието на всички директори на детски и учебни заведения при проведените работни срещи.

По време на срещата началникът на РУО – Кюстендил запозна присъстващите и с обобщените резултати от представянето на деца и ученици в състезания и олимпиади, като бяха отчетени добрите резултати, постигнати от тях.

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети