Омбудсманът пита КЕВР защо без публичност одобри общите условия на „Електрохолд Продажби“ ЕАД, бившето ЧЕЗ

DenNews.bg
21.03.2023
размер на текста:

 Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, в което пита защо без обществено обсъждане Регулаторът одобри на 10 март т.г. общите условия за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби“ ЕАД. Омбудсманът обръща внимание и на факта, че към 20 март 2023 г. все още не е поместена информация за това на интернет страницата на Комисията, което нарушава принципите за публичност и прозрачност, които КЕВР следва да спазва при осъществяване на дейността си.

Проф. Ковачева е категорична, че с проведената процедура по одобряване на общи условия на „Електрохолд Продажби“ ЕАД не е спазен законът, което е видно от Доклад вх.№ Е-ДК-2048#1/10.11.2022 г. на работната група.

Аргументите на Омбудсмана са, че не е проведено обществено обсъждане по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за енергетиката, съгласно който „Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в този закон… “ Посочва, че решенията на КЕВР, с които се одобряват общите условия на дружествата, са общи административни актове. В този смисъл е и непротиворечивата съдебна практика.

„Проведеното публично обсъждане от страна на енергийното предприятие е допълнителен етап от процедурата, който е предвиден с Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката“, пише общественият защитник.

Проф. Ковачева подчертава още, че от Доклада на работната група не се установява изпълнение на изискването на чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите: „Когато в нормативен акт е предвидено държавен орган да одобрява общите условия на договорите с потребители и последващите изменения в тях, те се изпращат на Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. Държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако Комисията за защита на потребителите одобри предоставените ѝ общи условия и след като прецени, че те не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на тази глава.“

Посочва, че по Закона за енергетиката, Регулаторът одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон, а задължително условие за това е и одобряването им от Комисията за защита на потребителите за неравноправни клаузи.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети