ЕК стартира у нас пилотен проект за справяне с незаконните мигранти

DenNews.bg
21.03.2023
размер на текста:

 ЕК стартира пилотен проект с България за превенция на незаконните пристигания, засилване на граничното управление и управлението на миграцията

Проектът надгражда добрите практики на страната ни, отличното сътрудничество със съседните ни страни и с европейските агенции - коментира министър Демерджиев ​
Mиграцията е европейско предизвикателство, което налага всеобхватни и координирани решения. Те могат да се постигнат единствено, когато действаме съвместно. Европейската комисия се ангажира да подкрепи усилията към своите държави членки при адресирането на предизвикателствата, свързани с миграцията по устойчив начин. Ефективното гранично управление, бързите процедури по убежище и връщане са от съществено значение за една добре функционираща миграционна система.

За да адреасира настоящите миграционни предизвикателства, писмото на председателя на Европейската комисия от 26 януари и Европейския съвет от 9 февруари призоваха за изпълнението на ключови оперативни мерки в областта на граничната охрана, убежището и връщането. Една от целевите оперативни мерки предвижда създаването на пилотни проекти в заинтересовани държаи членки за бързи процедури по убежище и връщане.

Европейската комисия стартира днес пилотен проект с България за превенция на незаконните пристигания, засилване на граничното управление и управлението на миграцията. Пилотният проект предвижда прилагане от страна на България на целеви инструменти и практики в областта на ускорените процедури по убежище и ефективни връщания. Пилотният проект е резултат от тясното сътрудничество с българските власти.

Проектът стъпва на прилаганото европейско и национално законодателство. Той ще се изпълнява със силната оперативна и техническа подкрепа на Комисията и ключовите агенции на ЕС в областта на вътрешните работи (ЕАУ, Европол и Фронтекс). Основава се на добрите практики и опит на България, в т. ч. на отличното сътрудничество със Сърбия, Турция и другите съседни страни, както и с европейски агенции, действащи в България. Проектът е конкретно важно постижение от силната ангажираност на България на високо ниво и е подкрепа за намиране на устойчиви решения за управление на миграцията на ниво ЕС.

В допълнение, укрепването на външните граници със засилени мерки за наблюдение, които следва да бъдат приложени на българо-турската граница, е ключов приоритет. Комисията и България финализират оценка на нуждите и Комисията ще предостави финансова подкрепа на България за укрепване на граничното управление на външната й граница с Турция.

 

Комисар Йохансон заяви: “Днес мога да обявя, че стартираме, съвместно с България, втори пилотен проект за подобряване на управлението на миграцията.

Той ще бъде свързан с бързи процедури по убежище, по-ефективни връщания и засилена гранична охрана. Това е друга оперативна мярка, която ще бъде представена преди Европейския съвет.

Благодарност на българските власти за техния ценен принос към общите ни усилия. Той е свидетелство за европейската ангажираност за съмвестно управление на миграцията.”

 

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи на България, заяви:

“Щастлив съм, че днес, заедно с Европейската Комисия, стартираме изпълнението на пилотния проект. Разглеждаме го като възможност да обединим усилия и отговорим по координиран начин на съществуващите миграционни предизвикателства. Този пилотен проект ще допринесе за изпълнението на Заключенията на Европейския Съвет от 9 февруари. Проектът предвижда комплекс от целенасочени инструменти за ускорени процедури в областта на убежището и връщането, които сме убедени, че веднъж изпълнени, ще допринесат за повишаване на сигурността в Европейския съюз и неговите държави членки. Проектът надгражда добрите практики и опит на България, в това число отличното сътрудничество със съседните й страни и с европейските агенции, представени в България. Искам да благодаря на Комисията за последователната подкрепа към България и готовността й да предостави допълнително финансиране за защита на границите. Убеден съм, че ще постигнем осезаеми резултати и практически опит, който ще допринесе за по-ефективно управление на миграцията на европейско ниво.“

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети