Областният съвет за намаляване на риска от бедствия съгласува общинските планове на Бобошево и Рила

DenNews.bg
01.03.2023
размер на текста:

  Областният съвет за намаляване на риска от бедствия съгласува програмите за намаляване на риска от бедствия на общините Бобошево и Рила. Експерти от двете общински администрации представиха детайлно програмите по време на заседание на Областния съвет в Кюстендил. Документите, касаещи намаляването на риска от бедствия в посочените населени места, са качени и на сайта на Областна администрация – Кюстендил.

Председателят на Областния съвет инж. Александър Пандурски откри заседанието с думи на благодарност и поздрави представителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за тяхната работа, професионализъм и за риска, който поемат ежедневно, изправяйки се пред различни предизвикателства, бедствия и природни стихии.

Пред членовете на Съвета експерт от община Бобошево представи Програмата на Общината за периода до 2025 г., посочвайки дейностите за реализиране на оперативните цели, както и отговорните за това институции. Част от предвидените дейности за реализиране на оперативните цели в Бобошево са: провеждане на разяснителни кампании сред населението, информационни дни, обучения за служителите на общинската администрация, състезания и конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. Провеждане на информационно-разяснителни дейности във връзка с есенно-зимния отоплителен сезон, летния пожароопасен, жътвена канпания и др. Провеждане на обучения във връзка с пожарната безопасност. Публикуване на материали на сайта на ОбА за действия при различни видове опасности. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Провеждане на учения и тренировки на доброволците от доброволното формирование, съвместно с основните сили на ЕСС. Работна среща с ръководители на общински структурни звена по въпросите на взаимодействието при предприемане на мероприятия, свързани с намаляване иска от бедствия.

Зам.-кметът на Рила Лазар Чавков представи по време на заседанието Програмата на общината до 2025 г. и посочи, че тя ще спомогне за осигуряването на всеобхватен подход към управлението на риска и за намаляването на евентуални щети и загуби. А предвидените мероприятия и дейности ще допринесат за: намаляване на уязвимостта на населението от бедствия, подобряване на координацията и ефективността, инвестиране на средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; подобряване на споделянето на информация и данни за риска от бедствия; повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия и др. Дейностите за реализиране на оперативните цели, посочени в План на Община Рила, са идентични с тези на Общинския план на Бобошево. Източниците на финансиране на двата плана също за идентични: бюджетите на общините, държавният бюджет, фондовете на ЕС и на други международни организации.

Като точка от дневния ред на заседанието бе и представянето на Доклад за дейностите по защита при бедствия в област Кюстендил през 2022 г. Той също ще бъде качен в сайта на ОА в раздел „Съвети“. Съгласуваният от институциите в Кюстендил доклад ще се изпрати до Съвета за намаляване на риска към Министерски съвет.

Най-четено

Темите от "Рила"

Етикети