Изплащат над 2 милиона лева на хотелиерите, приютили украински бежанци

DenNews.bg
08.02.2023
размер на текста:

С три решения на кабинета се одобрява помощ на кандидатите по програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на военните действия в Украйна

Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“, приета с решение № 145 от 2022 г.
Крайният резултат от приемането на настоящия акт е изпълняване на плащанията към одобрените за финансиране кандидати за целият период на Програмата в общ размер на 5 711 506,00 лв., съгласно приложен Списък № 13, неразделна част от проекта решението.
С приемането на акта ще изплати помощ по общо 160 подадени заявления от лица предоставили хуманитарна помощ изразяваща се в 133 879 нощувки и изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода обхващащ времето от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“.
Правителството одобри също помощ на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с РМС № 317 от 2022 г.
Настоящият акт за одобряване на помощ за кандидатите по Програмата обхваща периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. по верифицирани заявления на заинтересованите лица, съгласно списък № 14, неразделна част от проекта на РМС.
Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили лица, получили временна закрила, без оглед на правноорганизационната им форма.
За периода е верифицирана помощ в размер на 2 807 802,45 лв. с ДДС за предоставени нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 14).
С друго решение кабинетът одобри помощ на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с РМС № 317 на Министерския съвет от 2022 г. Актът обхваща периода от 16.11.2022 г. до 31.12.2022 г. по верифицирани заявления на заинтересованите лица, съгласно списък № 15, неразделна част от проекта на РМС. Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили лица, получили временна закрила, без оглед на правноорганизационната им форма.
За периода е верифицирана помощ в размер на 6 389 579,25 лв. с ДДС за предоставени нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 15).

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети