Евродепутатите гласуват за по-строги правила за политическото рекламиране

DenNews.bg
05.02.2023
размер на текста:

 С 433 гласа "за", 61 гласа "против" и 110 гласа "въздържал се" Парламентът изрази категоричната си подкрепа за преговорната позиция, предложена от комисията на ЕП по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO). Пленарната зала дава зелена светлина на водещия преговарящ на Парламента, Сандро Гоци (Renew, Франция), да започне разговори с представителите на държавите членки за постигане на съгласие по текста навреме за европейските избори през 2024 г.


Ограничаване на стратегиите за таргетиране и фактическа забрана на микротаргетирането


Съгласно промените, внесени от членовете на ЕП в предложението на Комисията, доставчиците на реклами могат да използват само лични данни, изрично предоставени за целите на онлайн политическото рекламиране. Следователно, микротаргетирането - стратегия, която използва потребителски данни и демографски характеристики за определяне на интересите на конкретни лица - няма да бъде възможно.


Парламентът въведе и други разпоредби за допълнително регулиране на по-широката дейност по таргетиране, като например обща забрана за използване на данни на непълнолетни лица.


Противодействие на чуждестранната намеса


Членовете на ЕП предлагат да се забрани на юридически лица, базирани извън ЕС, да финансират политическата реклама в ЕС. За да определят къде е установено такова образувание, съответните органи следва да вземат предвид къде се намира крайният управител на това лице.


По-голяма прозрачност


Членовете на ЕП внесоха и значителни промени, за да гарантират, че гражданите, органите и журналистите имат лесен достъп до информация за политическото рекламиране. Наред с други предложения те се застъпват за създаването на онлайн регистър за всички онлайн политически реклами и свързаните с тях данни.


Трябва да е по-лесно да се получи информация за това кой финансира дадена реклама, за нейната цена и за произхода на използваните средства. Други части от информацията, които също следва да се публикуват, включват информация за това дали дадена реклама е била спряна за нарушаване на правилата, за конкретните групи лица, към които е била насочена, и какви лични данни са били използвани за това, както и за мненията и ангажираността с рекламата. Членовете на ЕП се стремят да предоставят на журналистите специално право да получават такава информация.


Нови санкции в случай на нарушение


Членовете на ЕП въвеждат възможността за налагане на периодични санкции при повторно нарушение и задължението на големите доставчици на рекламни услуги да преустановят услугите си за 15 дни с конкретен клиент в случай на сериозни и системни нарушения. Комисията ще може да въвежда минимални санкции в целия ЕС.


Приетият текст също така засилва правомощията на националните органи и позволява на Европейския комитет по защита на данните да поеме разследването на нарушение и да прилага правилата.

 

По време на дебата в сряда докладчикът Сандро Гоци (Renew, Франция) заяви: "Има твърде много неправомерна намеса в нашите демократични процеси. Като законодатели ние сме длъжни да се борим с това, но и да гарантираме, че дебатите остават открити и свободни. Този закон няма да убие политическото рекламиране, въпреки слуховете, разпространявани от големите онлайн платформи. Той няма и да ограничи свободата на изразяване. Той само ще ограничи злоупотребата с политическото рекламиране".


Следващи стъпки


Скоро ще започнат разговори между двата съзаконодателя, Парламента и Председателството на Съвета на ЕС, представляващо държавите членки - чийто мандат за преговори беше приет през декември 2022 г.

Най-четено

Темите от "Свят"

Етикети