СЗО: Токсични детски сиропи за кашлица са причина за 300 смъртни случая!

Dennews.bg
24.01.2023
размер на текста:

 СЗО отправя спешен призив за действие към страните за предотвратяване, откриване и реагиране на инциденти с нестандартни и фалшифицирани медицински продукти.

През последните четири месеца страните докладваха за няколко случая на сиропи за кашлица без рецепта за деца с потвърдено или подозирано замърсяване с високи нива на диетиленгликол (DEG) и етиленгликол (EG). Случаите са от най-малко седем държави, свързани с повече от 300 смъртни случая в три от тези страни. Повечето са малки деца под петгодишна възраст. Тези замърсители са токсични химикали, използвани като промишлени разтворители и антифризи, които могат да бъдат фатални дори приети в малки количества и никога не трябва да се намират в лекарства.

Въз основа на докладите на страните, СЗО е издала три глобални медицински сигнала за тези инциденти. Предупреждение за медицински продукти № 6/2022 от 5 октомври 2022 г. се фокусира върху огнището в Гамбия, Предупреждение за медицински продукти № 7/2022 от 6 ноември 2022 г. се фокусира върху Индонезия, а предупреждение за медицински продукти № 1/2023 от 11 януари 2023 г. се фокусира върху Узбекистан.
Предупрежденията на СЗО за медицински продукти бяха бързо разпространени до националните здравни власти на всички 194 държави-членки на СЗО. Тези сигнали за медицински продукти изискват, наред с другото: (а) откриване и премахване на замърсени лекарства от обращение на пазарите, (б) засилено наблюдение и старание във веригите за доставка на държави и региони, които има вероятност да бъдат засегнати, (в) незабавно уведомяване на СЗО, ако тези некачествени продукти бъдат открити в страната; и по друг начин да информира обществеността за опасностите и токсичните ефекти на въпросните некачествени лекарства.

Тъй като това не са изолирани инциденти, СЗО призовава различни ключови заинтересовани страни, участващи във веригата за доставки на медицински продукти, да предприемат незабавни и координирани действия.

СЗО призовава регулаторите и правителствата да:

откриват и премахват от обращение на съответните им пазари всички нестандартни медицински продукти, които са идентифицирани в медицинските сигнали на СЗО, посочени по-горе, като потенциални причини за смъртни случаи и болести;
гарантират, че всички медицински продукти на съответните им пазари са одобрени за продажба от компетентните органи и могат да бъдат получени от оторизирани/лицензирани доставчици;
заделят подходящи ресурси за подобряване и увеличаване на базираните на риска инспекции на производствените обекти в рамките на тяхната юрисдикция в съответствие с международните норми и стандарти;
увеличаване на надзора на пазара, включително базирано на риска целенасочено тестване за медицински продукти, пуснати на техните съответни пазари, включително неофициални пазари; и
приемат и прилагат, когато е уместно и подходящо, закони и други съответни правни мерки за подпомагане на борбата с производството, разпространението и/или употребата на нестандартни и фалшифицирани лекарства.
СЗО призовава производителите на лекарства да:

закупувайте помощни вещества с фармацевтично качество само от квалифицирани и добросъвестни доставчици;
провеждат цялостни тестове при получаване на доставките и преди употреба в производството на готови продукти;
предоставяне на гаранция за качеството на продукта, включително чрез сертификати за анализи въз основа на подходящи резултати от изпитване; и
поддържайте точни, пълни и правилни записи за закупуване на материали, тестване, производство и разпространение, за да улесните проследяването по време на разследвания в случай на инциденти.
СЗО призовава всички доставчици и дистрибутори на медицински продукти да:

винаги проверявайте за признаци на фалшификация и физическото състояние на лекарствата и другите здравни продукти, които разпространяват и/или продават;
да разпространява и/или продава само лекарства, разрешени от и от източници, одобрени от компетентните органи;
води точна, пълна и надлежна документация, свързана с лекарствата и тяхното разпространение и/или продажба; и
наемане на компетентен персонал за работа с лекарства и предоставяне на съвети на обществеността относно правилната употреба на лекарствата.
В допълнение, СЗО ще продължи да работи с Механизма на държавите-членки за нестандартни и фалшифицирани медицински продукти при изпълнение на мандата си за насърчаване на ефективно сътрудничество в превенцията, откриването и реагирането на нестандартни и фалшифицирани медицински продукти за спасяване на животи

Най-четено

Темите от "Общество"

Етикети