89 украински бежанци са настанени в Паничище и Сапарева баня

DenNews.bg
22.08.2022
размер на текста:

 89 бягащи от войната украински граждани са настанени в два обекта, намиращи се на територията на Кюстендилска област, по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. 80 души пребивават в базата на БДЖ, в курортно селище „Паничище”. За тях са осигурени нощувка и изхранване /закуска, обяд и вечеря/, като Програмата покрива по 15 лв. на човек. Други 9 са настанени в къща за гости в гр. Сапарева баня. За тях е предвидена само нощувка. Разходът, покриван от Програмата е 10 лв. на човек. Изхранването на част от украинските граждани се осъществява чрез Социалния патронаж в курортния град.
От двете бази обясниха, че в броя на украинските граждани има известна динамика. До началото на месец август, в друга почивна база в курорта „Паничище”, са пребивавали още 40 украински граждани – с нощувка и изхранване. 10 от тях са се преместили в базата на БДЖ, а останалите – в други региони на страната.
Възможност за настанавяне на украински граждани по Програмата за хуманитарна помощ се предоставя приоритетно в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон или в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър.
Помощта се предоставя за лице, което е с предоставена временна закрила в Република България и има издадена регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила, от Държавната агенция за бежанците за периода от 1 юни 2022 г. до
30 септември 2022 г. включително, с изключение на:
- Лица с временна закрила, които участват в Проект BG05M9OP001-6.006 „Солидарност“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.), администриран от Агенцията по заетостта“.
- Лица с временна закрила, които имат регистриран трудов договор в Националната агенция за приходите, след изтичане на
30-дневен срок от датата на уведомлението до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.
- Лица с временна закрила, които за същия период са получили средства за субсидиран наем, ваучери за настаняване или друга форма на подпомагане за настаняване по други програми/мерки, администрирани от държавни органи (централни/местни, в т.ч. Министерския съвет).
В периода от 17.03.2022 г. до 03.08.2022 г. в РУО – Кюстендил са постъпили 11 заявления от родители/настойници/попечители на деца и ученици с украинско гражданство, търсещи закрила, съобщи директорът на РУО-Кюстендил Мая Стойчева. Заявления са подадени за 3 деца и 8 ученици.
За всички тях са издадени заповеди от началника на РУО – Кюстендил за продължаване на обучението им в образователна институция на територията на област Кюстендил.
Две от децата се обучават в детска градина в гр. Дупница, а едно – в детска градина в гр. Сапарева баня.
Учениците, за които са подадени заявления за продължаване на образованието им в Република България са записани в 6 училища в областта – в гр. Кюстендил, гр. Кочериново, гр. Сапарева баня и с. Невестино.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети