ВАС определи членовете на РИК да се определят с електронни подписи

DenNews.bg
10.08.2022
размер на текста:

 Върховният административен съд обяви първото си решение във връзка с парламентарни избори 2022. Върховните магистрати отмениха Решение № 1198 – НС от 2 август 2022 г. на ЦИК, в частта в която се предвижда документите, с които партиите определят свои членове в районните избирателни комисии (РИК) трябва да са саморъчно подписани, без да е необходима нотариална заверка. Това се отнася до „Документите (по т.I, 3 от Решението за целите на провеждане на консултациите), с изключение на буква „г“. Върховният административен съд изпраща преписката на ЦИК за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.
Административно дело № 7039 от 2022 г. беше образувано през ВАС по жалба на Коалиция „Демократична България – Обединение“.
Върховните магистрати приемат, че изискването на ЦИК противоречи на разпоредби от националното и европейското законодателство. Общият принцип, (извън изключенията) е, че документите могат да бъдат подписани с ръчно положен подпис или с квалифициран електронен подпис.
Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона за електронното управление, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответните актове. Аналогична е разпоредбата на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс.
Освен това, в текста на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги е посочено, че квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. В допълнение към този мотив е съдържанието на чл. 25, т.2 от същия пряко приложим Регламент, според който правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети