Започнаха екологичните проучвания на Седемте рилски езера

DenNews.bg
07.07.2022
размер на текста:

 Ако в следващите месеци видите лодки в езерата, най-вероятно сте свидетели на дейности, свързани с тяхното проучване. Напоследък активно говорим за състоянието на 7-те рилски езера и заплахите, пред които са поставени. Доказано е, че свличането на земни маси от туристическите пътеки и органичните замърсители от засиления туристопоток са сред основните причини за затлачването на езерата и развитието на нетипична растителност, а това води до заблатяване.
В момента се извършват проучвания на Седемте рилски и на Мусаленските езера. С помощта на седиментни сонди и капани ще се извърши пробовземане на седименти с цел определяне на физикохимичен състав.
Събраната информация ще помогне да се направи по най-добрия начин:
- прочистване на нетипичната растителност - водно лютиче (Ranunculus aquatilis) и теснолистна ежова главица (Sparganium angustifolium) и
- изгребване на дънни отлаги.
Тези дейности ще се извършат ръчно и с помпа с ниска степен на засмукване.
Извадените утаечни материали ще се изсушат в района на почистваното езеро, след което ще се използват за запръстяване на ерозирали пътеки около езерата.
Реализирането на дейностите няма да доведе до увреждане на околната среда в района на езерата, както и до генерирането на отпадъци.
Основната цел на посочените дейности е подобряване състоянието на езерните екосистеми.
Така че, ако видите лодки в езерата, това най-вероятно са представители от екипа на проекта, които извършват дейности, свързани с биомониторинга. Но ако случаят е друг или имате съмнения, сигнализирайте на телефон: 0884 111 400.
Само с общи усилия можем да опазим рилската природа!

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети