БАБХ връчва актове за куп нарушения на животновъдни обекти в Кочериново

DenNews.bg
05.05.2022
размер на текста:

 Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откри множество нарушения и несъответствия при проверки по подаден сигнал в няколко животновъдни обекта в гр. Кочериново, обл. Кюстендил. Обектите са собственост на различни юридически лица, но на практика фамилно свързани.

Служителите на агенцията установиха множество сериозни нарушения на изискванията, свързани със здравеопазването на животните, идентификацията, хуманното отношение и биосигурността. По данни на информационната система на БАБХ ВетИС във въпросните обекти се отглеждат множество и различен брой говеда, коне, овце и кози. Физическите проверки на инспекторите на агенцията установиха, че има сериозни разминавания в наличния брой на животните в обектите, включително липси на животни.

При първата проверка в един от обектите и около него бяха установени трупове и останки от трупове на повече от 11 говеда и овце. Проверката на служителите на БАБХ първоначално е била затруднена от отказ на собствениците да присъстват и да окажат съдействие, което е наложило да се потърси съдействие от органите на МВР. Впоследствие, след намесата на полицията, е получен достъп до животновъдния обект, като до този момент е бил направен опит за прикриване на останките на животните от работници в обекта.

Констатираните нарушения при проверките свидетелстват за липса на проследимост по агрохранителната верига – налични неидентифицирани животни с неизвестен произход, липсващи животни, липса на записи за третирания с ветеринарномедицински продукти (ВМП). Сериозни пропуски са открити по спазването на мерките за биосигурност. Установено е и че не са спазени изискванията за съхранение и унищожаване на странични животински продукти (СЖП), като собственикът не е уведомил и не е предал в обект за обезвреждане умрели животни и СЖП, останки от които са намерени при проверката. Инспекторите установиха и нарушения в хуманно отношение към животните, като са били налице несъответствия с изискванията за отглеждане на животни, за което свидетелства и състоянието на част от тях.

Открити са също множество ветеринарномедицински продукти (част от тях с изтекъл срок на годност) без налични издавани рецепти от регистриран ветеринарен лекар (РВЛ), като по този начин не са спазени изискванията по отношение употребата на ВМП.

За констатираните несъответствия ОДБХ Кюстендил е в процес на съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Инспекторите провериха и други животновъдни обекти в общините Кочериново и Рила, като за откритите нарушения и несъответствия също ще бъдат връчени актове на собствениците.

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети