Улица с име "Голема порта" ще се появи на картата на дупнишкото село Джерман

DenNews.bg
21.02.2022
размер на текста:

 Нова улица, която ще носи името "Голема порта" ще се появи на кадастралната карта на дупнишкото село Бистрица. Това ще стане след гласуване на предстоящата сесия на местния парламент в Дупница, която ще се състои в петък и ще бъде присъствена. Докладната с предложението за обособяването на нова улица е от кмета инж. Методи Чимев. Ето какво гласи то:

Във връзка с постъпили в общинска администрация гр.Дупница заявления, с които е изразено желание да бъдат открити нови локализационни единици на територията на Община Дупница е установена необходимост от осъществяване на административната процедура за тяхното създаване. Към подадените заявления, биват прилагани документи, удостоверяващи собствеността на недвижимите имоти и изградените в тях жилищни сгради. При извършена справка в кадастралната административно информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър , от общинска администрация гр. Дупница е установено че извън действащия регулационен план на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил, в местността ,,Голема порта“, съществуват жилищни сгради. След извършена служебна проверка в Класификатора на постоянните и настоящи адреси за община Дупница, с. Джерман, е установено, че липсва създадена локализационна единица с наименование местност ,,Голема порта“. Съгласно чл.89, ал.4 от Закона за гражданската регистрация, когато адресът е извън регулацията на населеното място, вместо данните: наименование на локализационната единица/площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и др./номер, вход, етаж, апартамент, се вписва името на местността от землището му. Именно това налага създаване на нова локализационна единица по смисъла на чл.124, ал.1 от Наредба № РД 02-20-9 от 21 май 2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.
Ето защо предлагам местността, да бъде регистрирана в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Република България, като локализационна единица местност ,,Голема порта“ в землището на с.Джерман, община Дупница, област Кюстендил.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети