Днес става ясно колко ще скочи цената на природния газ през декември

DenNews.bg
01.12.2022
размер на текста:

 В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 1.12.2022 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. декември, отчитащи котировките на газа на международните пазари, актуалният валутен курс за месеца, както и условията по сключените договори за доставка. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец декември 2022 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 декември 2022 г. да бъде в размер на 145,87 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. След извършен анализ Комисията установи, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на няколко източника.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжни процедури „Булгаргаз“ е сключил и два договора за доставка на втечнен природен газ /ВПГ/ с търговци на природен газ от региона.

Необходимото количество за м. декември е осигурено и с доставка на тръбен газ, закупен на платформата на „Газов Хъб Балкан“, след проведен търг „тип аукцион“. Освен това „Булгаргаз“ е включил в ценовия микс и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти и по Програмата за освобождаване на природен газ.

На откритото заседание представителите на „Булгаргаз“ заявиха, че до края на м. ноември не очакват значително изменение на цената от 145,87 лв./MWh, предложена в заявлението на дружеството. Според тях нивата на международните газови котировки към днешна дата показват, че тази цена ще бъде запазена.

На заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов заяви, че очаква известно изменение на цената в посока към слабо понижение за м.декември, но не и за м.януари. „Цената на газа можеше да е по-ниска, ако не беше високата цена на синьото гориво, съхранявано в газохранилището в Чирен. Причината за това е, че през периода на нагнетяване през месеците август и септември т.г. цената на международните газови борси беше сред най-високите. При това положение в ценовия микс за м. декември цената на газа от ПГХ „Чирен“ е с най-високи стойности“, подчерта той. В допълнение беше посочено, че с настъпването на отоплителния сезон цената на природния газ отбелязва ръст, предвид на увеличеното потребление, най-вече от страна на топлофикационните дружества. „Въпреки това тя в никакъв случай няма да е на нивото от 353 лв. за MWh, каквато беше утвърдена за месец септември“, категоричен беше председателят на КЕВР. По направени от него изчисления предложената от „Булгаргаз“ цена за м. декември е по-изгодна в сравнение с доставките по прекратения договор с „Газпром експорт“. „Ако "Булгаргаз" сега беше купувал природен газ от руската компания, предложената днес цена щеше да бъде 157,20 лева за мегаватчас, а не 145,87 лева“, заяви доц. Иван Иванов.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети