Още 13 двойки от Дупница получават по 2 000 от общинския бюджет за ин витро процедури

DenNews.bg
25.11.2022
размер на текста:

 Общински съвет Дупница за отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 13 двойки.Докладната бе гласувана на днешното редовно заседание на местния парламент, внесена от Мария Соколова – общински съветник и председател на Експертна Комисия, определен с Решение № 143 от 16.07.2021г. на Общински съвет Дупница.

На 09.09.2022г. приключи приема на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. След сформиране на комисията, същата се събра и разгледа постъпилите в Деловодството на Общинска администрация Дупница заявления. За времето на обявения прием в Деловодството на Община Дупница са постъпили четиринадесет броя заявления. В подадените документи на тринадесет от кандидатите нередности и пропуски не бяха констатирани. Отговарят на изискванията, заложени в Правилника за отпускане на финансови средства.
На кандидати със Заявление №94-Д-618/08.09.2022г., след направени служебни справки се установи, че липсва правно основание,поради което не се допускат до финансиране.
На 30.09.2022г. и на 21.10.2022г. Комисията се събра и след задълбочено обсъждане и дискутиране по представените преписки Комисията единодушно реши по подадените заявления да бъдат отпуснати средства

При разглеждане на представените преписки, Комисията установи, че към момента на подаване на заявленията, всички одобрени заявители вече са извършили разходи на стойност, надвишаваща отпусканата от Комисията сума и са представили за целта разходо-оправдателни документии, поради което на основание на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница, Комисията предлага на всички одобрени заявители, отпуснатата сума да бъде преведена на представени от заявителите лични банкови сметки .
Изпълнението на програмата и направените разходи от одобрените кандидати да бъдат изплатени от бюджета за 2022г.
 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети